100 mio. kr. skal ruste demokratiet til kunstig intelligens

Med et ambitiøst initiativ på 100 mio. kr. over ti år ønsker VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN at styrke den demokratiske udvikling i fremtidens data-Danmark.

Data og algoritmer er blevet en del af vores hverdag. Udviklingen inden for kunstig intelligens skaber både nye muligheder og nye udfordringer. Demokratiet bliver i stigende grad påvirket af, at beslutninger, der har betydning for den enkelte og for samfundet, bliver truffet automatisk på grundlag af data og avancerede algoritmer, som de færreste kan gennemskue.  

Med et nyt tværfagligt initiativ vil VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN styrke den demokratiske udvikling i fremtidens databaserede samfund. En målrettet forskningsindsats skal udvikle og formidle nye indsigter og løsninger i tæt samspil med borgere, offentlige og private beslutningstagere, civilsamfundsgrupper, IT-professionelle og andre interessenter: 

“Vores nye indsats for demokrati i en digital tid ligger i naturlig forlængelse af vores bestræbelser på at bidrage til løsningen af store samfundsudfordringer. Målet er at medvirke til, at Danmark over de næste ti år bliver et foregangsland for sikringen af demokratiske værdier og rettigheder i et digitalt samfund”, siger VELUX FONDENs bestyrelsesformand Hans Kann Rasmussen.

Skarp demokratisk linse

Fondene har afsat 80 mio. kr. til forskningsdelen af initiativet, der skal være et tværfagligt samarbejde mellem forskere fra datalogi, humaniora og samfundsvidenskaberne. Omdrejningspunktet er at udvikle teknologi-forskningen i sammenhæng med forskning i de samfundsmæssige rammer, teknologien er forankret i. Forskerne får til opgave at skabe ny viden og udvikle konkrete tekniske og samfundsmæssige løsninger set igennem demokratiets linse:

“Det har været vigtigt for os at inddrage både den tekniske og den humanistiske og samfundsvidenskabelige forskning. At tackle de store samfundsforandringer, som digitaliseringen fører med sig, kræver en kombination af perspektiver fra forskellige fagområder”, udtaler Jens Kann-Rasmussen, bestyrelsesformand for VILLUM FONDEN.

For at skabe sammenhæng mellem forskning og samfund er der desuden afsat 20 mio. kr. til en formidlende og samfundsinddragende indsats. Her skal forskningens resultater formidles til den brede offentlighed, og ideer og erfaringer fra offentligheden skal bringes tilbage til forskningsverdenen og på den måde gøre en forskel for det danske samfund.

Algoritmer, data og demokrati

Bemærk: Der var deadline for interessetilkendegivelser den 1. maj 2020 kl. 13.00.

For yderligere information, kontakt:

Gry Louise Minor
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 40 41 24 72