10 millioner kr. til demensforsker

03.01.19 

Det er Leif Østergaard fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, der har modtaget bevillingen fra Velux Fonden. Den skal bruges til teste en ny teori om årsagerne til alderssvækkelse og demens.

Alders- og demensforskningen ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital er endnu en gang blevet tilgodeset med en bevilling fra VELUX Fonden. Aarhus Research Center for Brain Aging and Dementia, som Leif Østergaard står bag, skal efterprøve en ny teori om årsagerne til alderssvækkelse og demens. Samtidig skal projektet udvikle og afprøve metoder, som er følsomme overfor mikroskopiske sygdomsforandringer i hjernen, som man ikke kan afsløre med eksisterende undersøgelsesmetoder.

Centrets forskere har tidligere opdaget en uventet begrænsning i hjernens mulighed for at skaffe tilstrækkelige mænger ilt fra blodbanen - såkaldt kapillær dysfunktion. Med bevillingen kan forskere fra en række discipliner udvikle avancerede skanningsmetoder og datamodeller, som vil gøre det muligt at måle kapillær dysfunktion og hvad den betyder for hjernens funktion.

Af Helle Horskjær Hansen

Pressemeddelelse fra AU