Første spadestik til nyt naturhistorisk museum

Onsdag den 28. august blev det første spadestik taget til Danmarks nye nationale museum for natur.

Det nye museum forventes at åbne i 2023. Museumsbyggeriet er finansieret af donationer fra VILLUM FONDEN, Novo Nordisk Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Det Obelske Familiefond – samt af Københavns Universitet og staten.  Med den nye bygning samles Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Have i ét museum i international topklasse.

Statens Naturhistoriske Museum indrettes i nye underjordiske udstillingsrum og i en nybygget sal i Sølvtorvskompleksets gård. Museet bliver cirka 30.000 m², heraf cirka halvdelen i eksisterende bygninger.

Hjerne og hjerte kombineres

Med til at tage det første spadestik var bestyrelsesformand for VILLUM FONDEN, Jens Kann-Rasmussen, der også til lejligheden holdt en tale. I talen påpegede Jens Kann-Rasmussen blandt andet det nye museums elegante sammensmeltning af original bygningskunst, forskning på højeste niveau og naturvidenskabelig dannelse: 

Det er jo ingen hemmelighed, at jeg og min familie er glade for dagslys, men jeg tør godt vove den påstand, at alle vil komme beriget, underholdt og oplyst ud efter et besøg på det nye Statens Naturhistoriske Museum – også selvom en markant del af det vil ligge under jorden, men heldigvis med ovenlys, som jo giver det allerbedste dagslys.

Også på den store klinge vil stedet hér få betydning for den videnskabelige dannelse og udvikling i Danmark. Det nye museumsbyggeri kommer til at danne ramme om naturvidenskabelig forskning på højt internationalt niveau, således at sammensmeltningen mellem hjerne og hjerte, base og besøg samt forskning og formidling vil blive stærke drivkræfter i det nye Statens Naturhistoriske Museum.”

Til at tage de indledende spadestik var rektor for Københavns Universitet Henrik C. Wegener, bestyrelsesformand for VILLUM FONDEN Jens Kann-Rasmussen,  overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen, og museumsdirektør Peter C. Kjærgaard. Foto Vejdirektoratet 

For yderligere information og spørgsmål kontakt: 

Lars Hansen
Direktør, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 61 10 50

 

(1967)

Civilingeniør, HD, MA, New York University

Mere end 20 års forretnings- og ledelseserfaring fra Novo Nordisk og Novozymes både i Danmark og internationalt. Siden 2014 ansat som direktør i VILLUM FONDEN.

Andre hverv:

  • Formand for bestyrelsen i Fondenes Videnscenter
  • Bestyrelsesmedlem i Aquaporin A/S