Vi har brug for at forstå verden forfra.
 

Klimakrisen er et symptom. Et symptom på, at verden de sidste 400 år har været domineret af en unaturlig tankegang. Vi har opfattet os selv som værende over naturen – i stedet for en del af den. Denne tankegang har forrykket balancen imellem mennesket og naturen med katastrofale konsekvenser. Der er ingen vej tilbage. Men hvor er vejen frem?

Vi tror, der er brug for en grundlæggende omstilling. Og det starter med, at vi forstår os selv som en del af naturen. At vi forstår verden som et hele, der ikke kan opdeles i natur- og humanvidenskab.

For spørgsmålene er lige så universelle som fundamentale. Er et menneskeliv mere værd end en søanemones? Har dyr og planter rettigheder? Kan vi ændre vores opfattelse af, hvad der er værdifuldt?

Samtalen er i gang. Både miljøorganisationer, erhvervslivet og borgere kræver handling. Politikere og myndigheder forsøger at tilpasse processer og lovgivning. Men der mangler et samlingspunkt. Et sted, der kan kombinere og koncentrere forskere, erhvervsliv og NGO’er.

Et internationalt forskningscenter, der kan samle filosofi, forskning og forandring.

Derfor har V. Kann Rasmussen Foundation doneret 35 mio. kr. til et nyt ‘Centre for Applied Ecological Thinking’ under Københavns Universitet.

Læs mere om forskningscentret på KU's hjemmeside

Kontakt: