Tom Gilbert modtog en Villum Experiment-bevilling i 2017. Han giver her et blik ind i, hvad bevillingen har betydet for hans forskning.

Bevillingen fra Villum Experiment var starten på en længere forskningsrejse for Tom Gilbert og hans forskningsgruppe.

Tom Gilbert er professor ved fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet og en af de første forskere, der modtog en bevilling under programmet Villum Experiment i 2017. Siden dengang har han og hans forskningsgruppe haft travlt – og bevillingen har været afsæt for et radikalt fokusskift.

Vilde dyrs tarmflora

Han søgte midlerne for at få mulighed for at teste sin idé om, at en ændring i vilde dyrs tarmflora er en mere plausibel forklaring på domesticering end konventionelle forklaringer, der peger på generne som afgørende.

”Når jeg diskuterer min hypotese med andre forskere, siger de ’Interessant, men genetikken siger noget andet’ eller ’Hvor er beviset?’.

I klassiske forskningspuljer er der ikke plads til at teste den slags hypotese, som andre forskere anser for meget risikabel. Ikke fordi hypotesen er svær at teste, eller fordi vi ikke kan generere data, men simpelthen fordi den i udgangspunktet kan vise sig at være forkert.

Derfor var vi meget begejstrede for Villum Experiment-programmet, som netop er bygget til at støtte forskning, der udfordrer normen.”

Flere midler

Siden Villum Experiment-bevillingen har Tom Gilbert og hans forskningsgruppe haft succes med at tiltrække flere forskningsbevillinger fra både Danmark og EU – og de har radikalt ændret fokus i forskningen.

Om Villum Experiment

Villum Experiment er skabt til de særlige tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på.

Ansøger er anonym for internationale bedømmerne for at skærpe fokus på forskningsideen og lade forskerne tænke frit i forhold til deres hidtidige meritter.

Programmet annonceres hvert år i åben konkurrence. VILLUM FONDEN offentliggør opslaget først på året med frist i marts og bevillinger august.

Bevillingen er på 1-2 mio. kr. og løber op til to år.

Læs mere om Villum Experiment

”Det faktum, at VILLUM FONDENs internationale bedømmere tog vores hypotese og alternative forklaring på evolutionære processer alvorligt, har fået andre til at lytte,” siger Tom Gilbert.

Satte gang i en længere forskningsrejse

Villum Eksperimentet var dermed starten på en længere forskningsrejse.

”Vi startede med at se på evolution ved at undersøge dyrs gener. Men nu er min forskningsgruppes dominerende kendetegn, at vi ser på den betydning tarmflora har for evolutionære processer – og hvordan gener og tarmflora arbejder sammen,” fortæller Tom Gilbert.

”Flere bevillinger og nye samarbejdspartnere har gjort det muligt for os at undersøge flere forskellige dyrearter, hvor tarmflora kan have vigtige biologiske funktioner. Vi undersøger bl.a., hvordan gnavere og fisk kan tilpasse sig helt nye habitater og føde. Og vi ser på, om tarmflora kan forklare hurtige udviklinger af forskellige adfærdstyper hos ræve og høns. Og på, hvorvidt genetik og tarmflora samarbejder hos grønlandske slædehunde, når de tilpasser sig et liv under arktiske forhold.”

"Hvis vi kan vise, at nogle af de evolutionære processer er drevet af ændringer i tarmflora, opstår der en lang række andre spørgsmål. Vi håber, at vi kan udvikle nye karakteriseringsmetoder i forskningen, nye beregningsværktøjer og i sidste ende opbygge en helt ny ramme for at forstå nogle af de centrale spørgsmål, der ligger i hjertet af både grundvidenskabelig og anvendt biologi.”

53 dristige idéer får støtte fra VILLUM FONDEN

Med Villum Experiment støtter vi 53 dristige tekniske og naturvidenskabelige forskningsidéer med i alt 100 mio. kr.

De unge, de erfarne, den dristige idé

VILLUM FONDEN støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning med afsæt i de ideer, forskerne er allermest optaget af.