Bemærk: Ansøgningsfrist er overskredet. (7. februar 2018)

VELUX FONDEN tilbyder igen i 2018 et antal postdoc-stipendier indenfor øjenforskning. Stipendierne skal udvikle og fastholde kompetente forskere i starten af deres selvstændige forskerkarriere.

Synergi mellem videnskabelige grupper og fagligheder

VELUX FONDEN prioriterer forskningsprojekter, som bidrager til synergi mellem videnskabelige grupper med forskellige eksperimentelle tilgange. Fonden prioriterer også projekter der bringer forskellige fagligheder i spil.  

Perspektivrig øjenforskning

Postdoc-projektets hovedtema skal være perspektivrig øjenforskning samt projekter om problemstillinger af høj relevans for øjenforskningen. Det kan både være grundforskning og klinisk forskning med en tværfaglig tilgang eller epidemiologisk funderet forskning.

Endvidere tildeler VELUX FONDEN stipendier, der har til formål at udbygge konklusionerne af ansøgers ph.d.-projekt med et klart oftalmologisk sigte.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Projektbeskrivelse
  • Resumé på dansk
  • Budget og tidsplan
  • CV inkl. publikationsliste, samt CV på eventuelle medansøgere
  • Husningstilsagn
  • Evt. støtteskrivelser fra institutleder og andre forskere
  • Evt. tilbud på ansøgt større apparatur
  • Anbefalinger

Lyder det som noget for dig?

Kvalificerede ansøgere har erhvervet en ph.d.-grad indenfor de sidste 5 år.

Vi opfordrer til, at projektets udføres i et andet forskermiljø end der, hvor forskerkarrieren er startet.

Vi lægger vægt på, at ansøger har publiceret tidligere forskningsresultater ligesom erfaring fra forskning i udlandet er kvalificerende.

Som hospitalsansat læge med en ph.d.-grad kan du søge midler til postdoc-forskning på 40% ved siden af en klinisk ansættelse.

Ansøgningen skal skrives på engelsk, da et internationalt bedømmelsespanel vurderer projekterne. Postdoc–kandidaten skal være afsender af ansøgningen.

Budgetrammen for postdoc-stipendier er max. 2,5 mio. kr. med en projektperiode på 2–3 år til finansiering af løn- og driftsudgifter.

Projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets baggrund, formål, herunder hvilke nye erkendelser man forventer at opnå, hypoteser og originalitet, metodisk specificering og redegørelse af datamateriale, projektplan, etiske forhold, resultatformidling, projektets langsigtede effekt og praktisk gennemførlighed.

Ansøgningerne vil blive behandlet af bedømmelsesudvalget og VELUX FONDENs bestyrelse inden juli 2018. Fonden forventer projektstart i 2. halvår 2018.

Forsker i mystisk blindhed

Jakob Vennike Nielsen én de postdocs, der tidligere har modtaget støtte fra VELUX FONDENs satsning på yngre øjenforskere.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:

Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programansvarlig, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54