Bemærk: Ansøgningsfrist var den 13. marts 2019

VELUX FONDEN tilbyder igen i 2019 et antal postdoc-stipendier inden for øjenforskning. Stipendierne skal udvikle og fastholde kompetente forskere i starten af deres selvstændige forskerkarriere.

Synergi mellem videnskabelige grupper og fagligheder

VELUX FONDEN prioriterer forskningsprojekter, som bidrager til synergi mellem videnskabelige grupper med forskellige eksperimentelle tilgange. Fonden prioriterer også projekter der bringer forskellige fagligheder i spil. 

Perspektivrig øjenforskning

Postdoc projektets hovedtema skal være perspektivrig øjenforskning samt projekter om problemstillinger af høj relevans for øjenforskningen. Det kan både være grundforskning og klinisk forskning med en tværfaglig tilgang eller epidemiologisk funderet forskning.

Endvidere tildeler VELUX FONDEN stipendier, der har til formål at udbygge konklusionerne af ansøgers ph.d.-projekt med et klart oftalmologisk sigte.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Projektbeskrivelse
  • Resumé på dansk
  • Budget og tidsplan
  • CV inkl. publikationsliste
  • CV på eventuelle medansøgere
  • Husningstilsagn
  • Evt. støtteskrivelser fra institutleder og andre forskere
  • Evt. tilbud på ansøgt større apparatur
  • Anbefalinger

Lyder det som noget for dig?

Kvalificerede ansøgere har erhvervet ph.d.-graden inden for de seneste 5 år. Der opfordres til at projektets udføres i et andet forskermiljø end der, hvor forskerkarrieren er startet.

VELUX FONDEN lægger stor vægt på erfaring fra forskning i udlandet samt på ansøgers publiceringer.

Som hospitalsansat læge med en ph.d.-grad kan du søge midler til postdoc-forskning på 40% ved siden af en klinisk ansættelse.

Ansøgningen skal skrives på engelsk, da et internationalt ekspertpanel vurderer projekterne. Postdoc bevillingen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Budgetrammen for postdoc-stipendier er max. 2,5 mio. kr. med en projektperiode på 2–3 år til finansiering af løn- og driftsudgifter.

Projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets baggrund, formål, herunder hvilke nye erkendelser man forventer at opnå, hypoteser og originalitet, metodisk specificering og redegørelse af datamateriale, projektplan, etiske forhold, resultatformidling, projektets langsigtede effekt og praktisk gennemførlighed.

Ansøgningerne vil blive behandlet af ekspertpanelet og VELUX FONDEN’s bestyrelse inden juli 2019. Projekter skal kunne opstarte i 2. halvår 2019.

Øjenforskning

VELUX FONDEN støtter både yngre og ældre forskeres arbejde indenfor øjenforskning.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:

Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54