Ifølge Videnscenter for Brugerinddragelse (ViBIS) defineres brugerinddragelse i forskning, som forskning hvor patienter eller pårørende aktivt indgår i forskningsarbejdet. Således skelnes der mellem forskning på patienter og pårørende, og forskning med patienter og pårørende.

Forskning med brugerinddragelse kan eksempelvis sikres ved at brugere indgår som medforskere, som en del af styregruppen, eller i paneldeltagelse, der alle løbende bidrager med relevante perspektiver på forskningsarbejdet. De kan deltage aktivt i dele af eller hele forskningen, lige fra projektideen formuleres til konklusionerne formes, og endda bidrage til den videnskabelige formidling.

Brugerinddragelse øger relevansen

Patienter og pårørende udgør en unik kilde til viden gennem deres erfaringer, og de kan derved vurdere, hvad forskningen bør fokusere på. De kan også vurdere, hvor realistisk brugerinddragelsen er beskrevet og tilrettelagt i et projekt, samt bidrage i evalueringen af projekter. Det bør øge relevansen og kvaliteten af projektet, samt øge chancerne for at projektet, og den viden der generes, kan gøre en forskel i samfundet.

Kontakt: