Vi vægter evaluering og udvikling af fælles viden, så vi alle bliver klogere på, hvordan vi bedst styrker science-kapital hos børn og unge.

Det er i sig selv en værdiskabende aktivitet at give samfundet og områdets aktører et solidt vidensgrundlag for beslutninger, der handler om at motivere børn og unge for science. Og det er vigtigt for VILLUM FONDEN at få indblik i, om målene for uddelingsområdet nås og hvilke aktiviteter, der bidrager til at nå strategiens mål. 

Fokus:

  • Udvikling af solide data, der gør det muligt at følge udviklingen i børn og unges science-kapital og motivation og interesse for naturvidenskab og teknologi.
  • Grundig evaluering af alle igangsatte aktiviteter.
  • Generel vidensudvikling og -udveksling på området.

Rapporter og undersøgelser

Vi har samlet alle de rapporter og undersøgelser, VILLUM FONDEN har fået udarbejdet i forbindelse med området Børn, unge og science, som kan interessere andre:

Se rapporter og undersøgelser 

Igangværende evalueringer

Evaluering af projekter om klimaundervisning på erhvervsuddannelser
VILLUM FONDEN har afsat 1,75 mio. kr. til at få lavet en evaluering af syv støttede projekter om klimaundervisning på erhvervsuddannelser. Evalueringsopgaven er i åbent udbud og kan søges af alle evalueringsmiljøer. Vigtige datoer:

  • 19. august 2022 kl. 13.00 - 14.30: Virtuelt informationsmøde 
  • 25. august 2022 kl. 12.00: Frist for tilsagn, hvis man ønsker at ansøge om opgaven
  • 3. oktober 2022 kl. 9.00:  Frist for aflevering af ansøgninger

Se opslaget: Evaluering af klimaundervisningsprojekter på erhvervsuddannelser

Evaluering af julekalender 2021
VILLUM FONDEN støtter sammen med flere andre fonde årets familiejulekalender på TV 2 'Kometernes jul', der åbner låger til naturvidenskabens spændende verden. I forbindelse med kalenderprojektet har Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN afsat 2,5 mio. kr. til at få lavet en undersøgelse af, om julekalenderuniverset styrker børn og unges naturvidenskabelige dannelse.

Se opslaget: Kan ny julekalender styrke naturvidenskabelig dannelse? (OBS ansøgningsfristen var 14/6 2021)

Info om evaluering af julekalender (pdf)

Evaluering af makerspaces

VILLUM FONDEN har i 2020 igangsat en evaluering af området makerspaces. Der er afsat en ramme på 3 mio. kr. til at få evalueret, hvordan makerspaces kan blive en integreret del af undervisningen i folkeskolen. 

Læs mere om evalueringsopgaven:

Info om evaluering af makerspaces (pdf)

FAQ om evaluering af makerspaces (pdf) 

Se nyheden fra 22. juni 2020: Udbud: Evaluering af makerspaces 

Evaluering af science i fritiden

VILLUM FONDEN har i 2020 igangsat en evaluering af området science i fritiden. VILLUM FONDEN har afsat en ramme på godt 3 mio. kr. til en undersøgelse af, hvordan fritidsprojekter kan øge børn og unges engagement i og interesse for science. 

Læs mere om evalueringsopgaven: 

Info om evaluering af science i fritiden (pdf)

FAQ om evalueringen af science i fritiden (pdf)

Se nyheden fra 2. juni 2020: Udbud: Evaluering af science i fritiden