Vi vægter evaluering og udvikling af fælles viden, så vi alle bliver klogere på, hvordan vi bedst styrker science-kapital hos børn og unge.

Det er i sig selv en værdiskabende aktivitet at give samfundet og områdets aktører et solidt vidensgrundlag for beslutninger, der handler om at motivere børn og unge for science. Og det er vigtigt for VILLUM FONDEN at få indblik i, om målene for uddelingsområdet nås, og hvilke aktiviteter, der bidrager til at nå strategiens mål.

Fokus:
  1. Udvikling af solide data, der gør det muligt at følge udviklingen i børn og unges science-kapital og motivation og interesse for naturvidenskab og teknologi.
  2. Grundig evaluering af alle igangsatte aktiviteter.
  3. Generel vidensudvikling og -udveksling på området.

Der er ikke åbent for ansøgninger på dette område.

Børn, unge og science

VILLUM FONDENs støtte til børn, unge og science har et overordnet formål: flere børn med stærk science-kapital.