Vi vægter evaluering og udvikling af fælles viden, så vi alle bliver klogere på, hvordan vi bedst styrker science-kapital hos børn og unge.

Det er i sig selv en værdiskabende aktivitet at give samfundet og områdets aktører et solidt vidensgrundlag for beslutninger, der handler om at motivere børn og unge for science. Og det er vigtigt for VILLUM FONDEN at få indblik i, om målene for uddelingsområdet nås og hvilke aktiviteter, der bidrager til at nå strategiens mål.

Fokus

  1. Udvikling af solide data, der gør det muligt at følge udviklingen i børn og unges science-kapital og motivation og interesse for naturvidenskab og teknologi.
  2. Grundig evaluering af alle igangsatte aktiviteter.
  3. Generel vidensudvikling og -udveksling på området.

Evalueringer

Vi har i 2020 igangsat evaleringer af  to områder - læs nyhederne:

22.06.2020: Udbud - Evaluering af makerspaces
02.06.2020: Udbud - evaluering af science i fritiden

 

Eksempler på projekter, vi har støttet:

Børn og unge skal kunne afkode kunstig intelligens

Forskere fra Aarhus Universitet skal forske i, hvordan man kan undervise i kunstig intelligens og tingenes internet og udvikle en ny faglighed i digital teknologi på tværs af fag.

For yderligere information kontakt:

Niels Matti Søndergaard
Evalueringsrådgiver, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 92 43 76 46