UDDANNELSE: Alle elever skal møde undersøgelsesbaseret, praksisnær, samfundsrelateret undervisning i skole og ungdomsuddannelse.

Uddelingsområdet børn, unge og science er bygget op omkring fire spor: Uddannelse, Fritid, Levevej og Viden.

Under området 'Uddannelse' ønsker vi, at fremme dygtige og motiverede elever, som kan anvende deres stærke naturvidenskabelige og teknologiske viden til at skabe konkrete løsninger på virkelige problemer og til at forholde sig aktivt til samfundsmæssige problemstillinger.

Fokus:

Fonden vil arbejde på at fremme undersøgelsesbaseret, virkelighedsnær undervisning i skole og ungdomsuddannelser. Og på at udvikle en national indsats for en sammenhængende kompetenceudvikling for alle naturfagsundervisere i hele uddannelseskæden, samt at styrke den naturfagsdidaktiske og it-didaktiske forskning.

Der er ikke åbent for ansøgninger på dette område. Konkrete indsatser og herunder eventuelle åbne ansøgningsprocesser vil blive meldt ud i begyndelsen af det nye år.

 

Børn, Unge og Science

VILLUM FONDENs støtte til børn, unge og science har et overordnet formål: flere børn med stærk science-kapital.