Vi vil arbejde for, at science bliver vedkommende gennem undersøgelsesbaseret og virkelighedsnær naturfagsundervisning i skole og ungdomsuddannelse.

Under området 'Uddannelse' ønsker vi, at fremme dygtige og motiverede elever, som kan anvende deres stærke naturvidenskabelige og teknologiske viden til at skabe konkrete løsninger på virkelige problemer og til at forholde sig aktivt til samfundsmæssige problemstillinger.

Fokus:

Vi vil arbejde på at fremme undersøgelsesbaseret, virkelighedsnær undervisning i skole og ungdomsuddannelser. Og på at udvikle en national indsats for en sammenhængende kompetenceudvikling for alle naturfagsundervisere i hele uddannelseskæden, samt at styrke den naturfagsdidaktiske og it-didaktiske forskning.

Der er i øjeblikket ikke åbent for ansøgninger på dette område. I 2019 har vi haft en ansøgningsrunde, hvor kommuner kunne søge støtte til etablering af kommunale makerspaces som ramme for inspirerende, praktisk og digital undervisning. De ansøgninger, vi har modtaget, bliver i øjeblikket behandlet. Vi forventer at bevilge omkring 30 mio. kr. i starten af december 2019.

Har du spørgsmål,  så kontakt os gerne: