Vi vil arbejde for, at science bliver vedkommende gennem undersøgelsesbaseret og virkelighedsnær naturfagsundervisning i skole og ungdomsuddannelse.

Under området 'Uddannelse' ønsker vi, at fremme dygtige og motiverede elever, som kan anvende deres stærke naturvidenskabelige og teknologiske viden til at skabe konkrete løsninger på virkelige problemer og til at forholde sig aktivt til samfundsmæssige problemstillinger.

Fokus:

Vi vil arbejde på at fremme undersøgelsesbaseret, virkelighedsnær undervisning i skole og ungdomsuddannelser. Og på at udvikle en national indsats for en sammenhængende kompetenceudvikling for alle naturfagsundervisere i hele uddannelseskæden, samt at styrke den naturfagsdidaktiske og it-didaktiske forskning.

I 2019 har vi haft en ansøgningsrunde, hvor kommuner kunne søge støtte til etablering af kommunale makerspaces som ramme for inspirerende, praktisk og digital undervisning. De ansøgninger, vi har modtaget, bliver i øjeblikket behandlet. Vi forventer at bevilge omkring 30 mio. kr. i slutningen af december 2019.

Eksempler på projekter, vi har støttet:

Motorsport kommer på skoleskemaet

Projektet ’Hestekræfter – motorsport på skoleskemaet’ er støttet af VILLUM FONDEN.

Engineering i skolen

Et projekt der skal bringe engineering ind i undervisningen i grundskolen og bidrage til, at flere børn og unge opnår teknologisk og naturvidenskabelig indsigt som en del af deres almendannelse.

LEAPS

Projekt LEAPS vil i samarbejde med fire kommuner over seks år udvikle en engagerende læringsform, hvor naturfagene integreres i alle fag, mens undervisningen er projektbaseret og anvendelsesorienteret. 

Big Bang

Big Bang er Danmarks største naturfagskonference og messe for alle der underviser, formidler eller forsker inden for det naturfaglige og naturvidenskabelige felt i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. 

Har du spørgsmål,  så kontakt os gerne: