LEVEVEJ - Flere unge skal se science og teknologi som en attraktiv levevej

VILLUM FONDENs indsats indenfor Børn, Unge og Science er fokuseret omkring tre områder og et videnspor: Uddannelse, Fritid, Levevej og Viden.

Under området 'Levevej' er målet:

At flere unge bliver motiverede for at vælge en uddannelse og dermed en levevej indenfor naturvidenskab og teknologi. Visionen er, at den praktiske faglighed sidestilles med den boglige. At elever løbende arbejder med konstruktion og design af produkter, løser autentiske opgaver stillet af de lokale virksomheder, at de stifter bekendtskab med konkrete jobfunktioner på virksomheder, og at deres lærere og forældre har et godt kendskab til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

En særlig udfordring ligger i at fastholde pigers interesse og motivation indenfor naturvidenskab og teknologi.

Fokus:

Organiseringen af undervisningen, didaktikken, og tilgangen til eleverne skal sikre, at alle elever - også piger - oplever motiverende naturfagsundervisning.

Samarbejdet mellem skole og erhvervsuddannelser skal styrkes, og lærere, vejledere og forældre skal have mere kvalificeret viden om erhvervsuddannelser.

Der er ikke åbent for ansøgninger på dette område.

Børn, Unge og Science

VILLUM FONDENs støtte til børn, unge og science har et overordnet formål: flere børn med stærk science-kapital.