Vi vil vise, at naturvidenskab og teknologi er en vigtig, spændende og attraktiv levevej – også for piger.

Under området 'Levevej' er det vores mål at fremme, at flere unge bliver motiverede for at vælge en uddannelse og dermed en levevej indenfor naturvidenskab og teknologi. Visionen er, at den praktiske faglighed sidestilles med den boglige. At elever løbende arbejder med konstruktion og design af produkter, løser autentiske opgaver stillet af de lokale virksomheder, at de stifter bekendtskab med konkrete jobfunktioner på virksomheder, og at deres lærere og forældre har et godt kendskab til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

En særlig udfordring ligger i at fastholde pigers interesse og motivation indenfor naturvidenskab og teknologi.

Fokus:

Organiseringen af undervisningen, didaktikken, og tilgangen til eleverne skal sikre, at alle elever - også piger - oplever motiverende naturfagsundervisning.

Samarbejdet mellem skole og erhvervsuddannelser skal styrkes, og lærere, vejledere og forældre skal have mere kvalificeret viden om erhvervsuddannelser.

Der er ikke åbent for ansøgninger på dette område.