OBS: Deadline for ansøgninger til science-aktiviteter i fritiden er udløbet

Flere børn, unge og deres familier skal have adgang til sjove, lærerige fritidsaktiviteter, der bringer naturvidenskaben og teknologien ind i hverdagen.

Der er science overalt omkring os. I bolde, der falder, vand der koger, blade der flyver, GPS’en, der finder vej, sodavandsbøvser, edderkoppespind og kunstig intelligens.

Bemærk:

Deadline for ansøgninger til science-aktiviteter i fritiden er udløbet

Vi ved fra forskningen, at interessen for science ikke kun stimuleres af dygtige lærere i skolen. Hvis børn og unge skal have nysgerrigheden og motivationen for science frem (eller tilbage), skal de også opleve, at science har noget med hverdagen at gøre, og de skal have gode oplevelser med science i fritiden, i familien og i det sociale netværk.

VILLUM FONDEN ønsker at fremme, at science bliver en naturlig og relevant del af fritidsaktiviteter og børn og unges dagligdag. Og at der i familien og det sociale netværk er en positiv tilgang til og viden om naturvidenskaber og teknologi. Derfor støtter vi sjove og inspirerende fritidsaktiviteter, der bringer science ind i børns og unges liv og hverdag.

Hvilke science-aktiviteter støtter vi?

Vi støtter længere forløb, workshops eller lignende, hvor børn, unge og måske deres familier mødes jævnligt over en periode til sjove, lærerige fritidsaktiviteter med tydeligt science-indhold. Det kan være et helt nyt forløb eller udvikling af nogle aktiviteter, der allerede er i gang.

Vi lægger vægt på:

Forløb over en periode

Frivillige, sociale aktiviteter, hvor deltagerne mødes jævnligt. Det kan fx være en gang om ugen, et antal workshops over en sæson eller en camp over nogle dage.

Tydeligt science-indhold

Det skal ikke være undervisning, men det skal være tydeligt for deltagerne, at de er i gang med noget, der har med science at gøre. Vi forstår science bredt. Det kan naturvidenskab (fysik, kemi, biologi, astronomi mv), it og teknologi, ingeniørvidenskab, at udvikle produkter eller lignende.

Sjove, lærerige fritidsaktiviteter

Aktiviteterne skal være inspirerende og deltagerne skal føle, at de gør noget sammen med andre, som er sjovt og lystbetonet. Samtidig skal aktiviteterne være lærerige, så det står klart, at det, man lærer, er naturvidenskab. Det er en balance mellem det inspirerende, lystbetonede og den tydelige læring. Vi har ikke et entydigt svar på, hvor balancen er – det er det, der skal afprøves.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen for aktiviteterne er børn og unge – ca. mellem 6 og 18 år. Det kan også være familier: børn og deres forældre – eller bedsteforældre, tanter, onkler osv.

Vi lægger vægt på aktiviteter, der rammer bredt og er for både piger og drenge. Og at vi får tiltrukket børn, unge og familier med færre sociale og uddannelsesmæssige ressourcer, og som ikke i forvejen har science og fritidsaktiviteter inde på livet.

Hvem kan søge?

Organisationer, der har erfaring med at udvikle aktiviteter for børn og unge, fx sportsaktiviteter, kulturelle aktiviteter, friluftsaktiviteter og meget andet. Ansøger kan være:

 • Ungdomsskoler, fritidsklubber, SFO'er
 • Kulturinstitutioner, science-centre og biblioteker
 • Frivillige idræts- og friluftsforeninger

Vi ser gerne, at flere organisationer samarbejder – også med andre, som fx skoler og uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv.

Vi lægger vægt på, at ansøger er en solid økonomisk og organisatorisk aktør.

"Vi vil gerne give en håndsrækning til alle de ildsjæle, som brænder for at give deres begejstring for science og teknologi videre,"

lyder det fra programchef Agi Csonka

Hvad støtter vi?

Vi giver midler til fx:

 • Idéudvikling og planlægning af science-fritidsaktiviteter
 • Træning og uddannelse af vejledere/frivillige
 • Udstyr og vejledninger til gennemførelse af aktiviteter
 • Udvikling af kapacitet til at videreføre aktiviteter
Hvad støtter vi ikke?
 • Enkeltstående events
 • Rene formidlingsaktiviteter
 • Udstyr, medmindre det indgår som en del en aktivitet
 • Kommerciel virksomhed
 • Ombygninger mv.
Budget- og tidsramme

Vi støtter både mindre og større projekter:

Mindre, lokale projekter og eksperimenter, hvor en idé prøves af. Det kan være en ny idé eller et nyt greb på noget, som allerede er i gang.
Fra 50.000 kr. op til 500.000 kr.

Større (måske nationale) projekter, hvor en indsats udvikles og implementeres i større skala.
Fra 500.000 kr.

Uanset, om der er tale om mindre eller større indsatser, støtter vi gerne flerårige projekter, hvor indsatsen udvikles grundigt og afprøves i flere omgange. Desuden forventer vi, at der er en klar strategi for, hvordan indsatsen kan videreføres efter endt projektperiode.

Vi har en samlet ramme på 25 mio. kr.

Bemærk: Deadline for ansøgninger til science-aktiviteter i fritiden er udløbet

Har du spørgsmål eller vil vende, om din idé er inden for vores fokus, så kontakt: