OBS: Ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet. Deadline var den 6. februar 2023 kl. 12.00. 

VILLUM FONDEN ønsker, at flere børn, unge og deres familier skal have adgang til sjove, lærerige fritidsaktiviteter, der bringer naturvidenskaben og teknologien ind i hverdagen. Vi har derfor afsat en bevillingsramme på 25 mio. kr. til projekter om science i fritiden. 

Der er science overalt omkring os. I bolde, der sparkes, vand der koger, blade der flyver, snobrød over bål, edderkoppespind, mobiltelefonen og kunstig intelligens.

Interessen for science bliver ikke kun stimuleret af dygtige lærere i skolen. Hvis børn og unge skal have nysgerrigheden og motivationen for science frem (eller tilbage), skal de også opleve, at science er vigtig i deres hverdag , og de skal have gode oplevelser med science i fritiden, i familien og i det sociale netværk.

VILLUM FONDEN vil fremme, at science bliver en naturlig og relevant del af børn og unges fritidsaktiviteter. Og at der i familier og sociale netværk er en positiv tilgang til og viden om naturvidenskab og teknologi. Derfor støtter vi sjove og inspirerende fritidsaktiviteter, der bringer science ind i børns og unges liv og hverdag.

I videoen kan du se tre projekter om science i fritiden hos Experimentarium, Naturama og Game.

Informationsmøder

Du kan møde os på to virtuelle informationsmøder på Teams 23. november 2022 kl. 10.30-12.00 og 5. december 2022 kl. 15.00-16.30. Her vil vi fortælle mere om puljens formål og rammer, og det vil være muligt at stille spørgsmål.

Ved tilmelding skal vi bruge navn, organisation og e-mailadresse på alle deltagere. Du tilmelder dig til møderne på cef@veluxfoundations.dk

Vi sender dig et link til mødet senest dagen før, det afholdes.

Hvilke projekter støtter vi?

Vi støtter forløb, hvor børn og unge mødes enten jævnligt over en periode eller i kortere intensive forløb til inspirerende, engagerende og lærerige fritidsaktiviteter med et tydeligt science-indhold. Vi forstår science bredt. Det kan være naturvidenskab (fysik, kemi, biologi, astronomi mv), brug af digitale og analoge  teknologier, engineering, design, konstruktion eller lignende.

Vi foretrækker flerårige projekter, hvor indsatsen bliver udviklet grundigt og afprøvet i flere omgange, gerne i et samarbejde mellem flere aktører. Vi forventer, at der er en klar strategi for, hvordan indsatsen kan forankres og videreføres efter endt projektperiode, og hvordan viden, resultater og ideer kan blive delt med andre, der ønsker at gennemføre lignende aktiviteter. 

Vi forventer, at ansøger har overvejelser om og redegør for:

 • Hvordan man sikrer et børnerelevant og vedkommende science-indhold og balancerer leg, lyst og læring i projektets aktiviteter.
 • Hvilke kompetencer de voksne i projektet har eller skal tilegne sig for at skabe engagement, inspiration, passion, nysgerrighed og glæde i aktiviteterne.
 • Hvordan aktiviteter tilrettelægges og organiseres med tanke på de sociale fællesskaber, børn og unges inddragelse i planlægningen og deres muligheder for at eksperimentere og fordybe sig undervejs.

Hent udviklingsværktøj til science i fritiden

Udviklingsværktøjet skal inspirere og støtte projekter inden for ’Science i fritiden’, når I
udvikler og planlægger jeres koncepter og konkrete aktiviteter:

Udviklingsværktøjet består af to redskaber:

Målgruppen

Målgruppen for aktiviteterne skal være børn og unge mellem 10 og 18 år. Vi lægger vægt på aktiviteter, der rammer bredt, og som også kan tiltrække børn og unge, som ikke i forvejen har science og fritidsaktiviteter tæt inde på livet.

Hvem kan søge?

Vi støtter projekter i organisationer og institutioner, hvor børn og unge i forvejen kommer til fritidsaktiviteter. Det vil sige foreninger, organisationer, science-centre, museer, naturskoler, fritidsklubber, biblioteker mv.

Vi lægger vægt på, at ansøger er en solid økonomisk og organisatorisk aktør. Der kan ikke søges til kommerciel virksomhed. Vi ser gerne flere ansøgere samarbejde i brede partnerskaber.

I kan søge midler til fx:
 • Idéudvikling, planlægning og gennemførelse af science-fritidsaktiviteter
 • Kompetenceudvikling og træning af vejledere/frivillige
 • Udstyr og vejledninger til gennemførelse af aktiviteter
 • Udvikling af kapacitet til at videreføre aktiviteter
 • Videndeling
Vi støtter ikke:
 • Enkeltstående events
 • Rene formidlingsaktiviteter som fx udstillinger, bøger, film og undervisningsmaterialer
 • Udstyr, medmindre det indgår som en del en aktivitet
 • Kommerciel virksomhed
 • Rejser
 • Anlægsudgifter, ombygninger mv.

Budget- og tidsramme

Vi vil samlet støtte projekter med 25 mio. kr. Hvert projekt kan søge mellem 300.000 kr. og 5 mio. kr.

Ansøgningsfristen er mandag den 6. februar 2023 kl. 12.00. Vi forventer, at bevillingerne bliver givet sidst i maj 2023.

 
Kontakt: