OBS: Ansøgningsfristen for dette er opslag er udløbet (deadline var den 2. november 2020 kl. 12.00).

VILLUM FONDEN ønsker, at flere børn og unge og deres familier skal have adgang til sjove og lærerige fritidsaktiviteter, der bringer naturvidenskab og teknologi ind i hverdagen. Bestyrelsen har derfor afsat en bevillingsramme på 25 mio. kr. til projekter i 2020 - 2021. 

Bemærk at ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet

Der er science overalt omkring os. I bolde, der falder, vand der koger, vira der spredes, appen der får os til at danse, sodavandsbøvser og kunstig intelligens.

Børn og unges  interesse for science skal ikke kun stimuleres af dygtige lærere i skolen. Hvis de skal have nysgerrigheden og motivationen for science frem (eller tilbage), skal de også opleve, at science er vigtig i deres hverdag, og de skal have gode oplevelser med science i fritiden, i familien og i deres sociale netværk.

VILLUM FONDEN ønsker at fremme, at science bliver en naturlig og relevant del af børn og unges fritidsaktiviteter. Og at der i familien og det sociale netværk er en positiv tilgang til og viden om naturvidenskab og teknologi. Derfor støtter vi organisationer, foreninger og offentlige institutioner, som udvikler sjove og inspirerende fritidsaktiviteter, der bringer science ind i børns og unges hverdag.

Hvilke projekter støtter vi?

 • Længere forløb, hvor børn, unge og måske deres familier mødes jævnligt over en periode til inspirerende, engagerende og lærerige fritidsaktiviteter med et klart science-indhold. Det kan være en gang om ugen, et antal workshops over en sæson eller en camp over nogle dage. Vi foretrækker flerårige projekter, hvor indsatsen udvikles grundigt og afprøves i flere omgange, gerne i et samarbejde mellem flere aktører. Vi forventer, at der er en klar strategi for, hvordan indsatsen kan videreføres efter endt projektperiode.
   
 • Projekter i organisationer og institutioner, hvor børn og unge kommer i forvejen. Det vil sige foreninger, SFO’er, fritidsklubber, biblioteker, fritidsaktiviteter, science-centre mv. Vi støtter både helt nye forløb og udvikling af aktiviteter, der allerede er i gang.

Aktiviteterne skal være inspirerende og deltagerne skal føle, at de gør noget sammen med andre, som er sjovt og lystbetonet. Samtidig skal aktiviteterne være lærerige og vise, at naturvidenskab er en stor og spændende del af børn og unges hverdag.

Vi forstår science bredt. Det kan være traditionel naturvidenskab (fysik, kemi, biologi, geografi, astronomi mv.),  brug af digitale og analoge teknologier, engineering, design, konstruktion eller lignende. 

Det støtter vi fx:

Der kan søges midler til eksempelvis:

 • Idéudvikling og planlægning af science-fritidsaktiviteter
 • Træning og uddannelse af vejledere/frivillige
 • Udstyr og vejledninger til gennemførelse af aktiviteter
 • Udvikling af kapacitet til at videreføre aktiviteter
Vi støtter ikke:
 • Enkeltstående events
 • Rene formidlingsaktiviteter som fx udstillinger, bøger, film og undervisningsmaterialer
 • Udstyr, medmindre det indgår som en del en aktivitet
 • Kommerciel virksomhed
 • Anlægsarbejder, ombygninger mv.
 • Rejser

Målgrupper

Målgruppen for aktiviteterne skal være børn og unge mellem ca. 6 og 18 år. Det kan også være familier: børn og deres forældre – eller bedsteforældre, tanter, onkler osv.

Vi lægger vægt på aktiviteter, der rammer bredt og er for både piger og drenge. Og at vi får tiltrukket børn, unge og familier med færre sociale og uddannelsesmæssige ressourcer, og som ikke i forvejen har science og fritidsaktiviteter inde på livet.

Hvem kan søge?

Organisationer, foreninger og offentlige institutioner, der har erfaring med at udvikle aktiviteter for børn og unge, fx sportsaktiviteter, kulturelle aktiviteter, friluftsaktiviteter og meget andet. Da målgruppen er fra 6-18 år kan institutioner for småbørn ikke søge. Der kan ikke søges til kommerciel virksomhed.

Ansøgere kan for eksempel være:

 • Frivillige foreninger
 • Ungdomsskoler, fritidsklubber, SFO'er
 • Kulturinstitutioner, science-centre, naturskoler og biblioteker
 • Vi ser gerne flere ansøgere samarbejde i brede solide partnerskaber – også med fx skoler og uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv.

Vi lægger vægt på, at ansøger er en solid økonomisk og organisatorisk aktør.

Budget- og tidsramme

Vi kan samlet støtte projekter med op til 25 mio. kr. Et projekt kan søge fra 300.000 kr. op til 5 millioner kr. Uanset projektets størrelse støtter vi gerne flerårige projekter, hvor indsatsen udvikles grundigt og afprøves i flere omgange. Desuden forventer vi, at der er en klar strategi for, hvordan indsatsen kan videreføres efter endt projektperiode.

Ansøgningsfristen er mandag den 2. november 2020 kl. 12.00. Vi forventer, at bevillingerne bliver givet medio marts 2021.