FRITID - Alle børn, unge og deres familier skal have adgang til inspirerende science-fritidsaktiviteter i lokalområdet.

VILLUM FONDENs indsats indenfor Børn, Unge og Science er fokuseret omkring tre områder og et videnspor: Uddannelse, Fritid, Levevej og Viden.

Under området 'Fritid' er målet:

At science skal være en naturlig del af fritidsaktiviteter og familiens fælles gøremål. At der i familien og det sociale netværk er en positiv tilgang til naturvidenskab og viden om naturvidenskabelige karriereveje.

Fokus:

Nye, innovative fritidsaktiviteter med science og teknologi indenfor eksisterende offentlige tilbud (SFO, ungdomsskole, klub), og indenfor lokale fritidsorganisationer og virksomheder. Citizen-science-tilbud for hele familien i regi af private og offentlige virksomheder, forskningsinstitutioner, science-centre mv.

Der vil blive åbnet for ansøgninger i løbet af foråret 2019.

Børn, Unge og Science

VILLUM FONDENs støtte til børn, unge og science har et overordnet formål: flere børn med stærk science-kapital.