Her kan du hente rapporter og undersøgelser fra VILLUM FONDENs program for Børn, unge og science.

Evaluering af ’Boss Ladies – Rethink Your Skills' 
Af ​Rambøll Management Consulting, 2021. 

Minoritetsetniske børn og unges motivation, præferencer og præstationer inden for naturfag og naturvidenskabelige uddannelser 
Af Cecilie Fjeldberg Hjarsen, Anne Martens, Nanna Ahrensberg, Mathilde Asmussen og Ditte Bloch Noer, Mino Danmark, 2020.

Flere piger med science-kapital og STEM-interesse
Af Line Groes, IS IT A BIRD, 2020.

Rekruttering og fastholdelse af kvinder inden for STEM
Af Stine Thidemann Faber, Anita Nissen og Ann-Elen Orvik, Aalborg Universitet, 2020. 

Hvorfor mister piger interessen for STEM-fag? Og hvad gør vi ved det?
Af VILLUM FONDEN, 2019.

Computational thinking - hvorfor, hvad og hvordan?
Af Michael E. Caspersen, Ole Sejer Iversen, Mogens Nielsen, Arthur Hjorth og Line Have Musaeus, It-vest - samarbejdende universiteter, 2018.

Kortlægning af Science-fritidsaktiviteter
Af Tanya Korsgaard, Nana Quistgaard og Jan Sølberg, NEUC, Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter, 2018.

Engineering i skolen - Vidensgrundlag
Af Peer Daugbjerg, Lars Brian Krogh, Keld Nielsen og Martin Krabbe Sillasen, VIA University College, 2018.

 

Kontakt:
Niels Matti Søndergaard
Evalueringsrådgiver, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 92 43 76 46