Her kan du hente rapporter og undersøgelser fra VILLUM FONDENs program for Børn, unge og science.

Kortlægning af klimaundervisning
Af professionshøjskolen Absalon og Epinion på vegne af Villum Fonden 

Slutevaluering af Engineering i Skolen
Af VIVE, 2023 

Evaluering af science i fritiden, 2. rapport
Af Rambøll og Københavns Professionshøjskole, 2023

Midtvejsevaluering af Science i fritiden, 1. rapport
Af Rambøll og Københavns Professionshøjskole, 2022.

Kortlægningsrapport: 'Det lovende er kønsklogt og responsivt'
- Pædagogiske og didaktiske interventioner vedr. køn i naturfag, matematik og STEM-aktiviteter i grundskolen.
Folderversion:  'Kønsklog skole'
Af professor Dorthe Staunæs  m.fl., Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, 2022  

Midtvejsevaluering af Engineering i Skolen
Af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, november, 2022

Evaluering af TV2's julekalender 'Kometernes Jul' 
Af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, august, 2022

Kortlægning af folkeskolernes adgang til makerspaces
Af Danish School of Education (DPU), Aarhus University, VIA University College og Epinion, 2021.  

Evaluering af ’Vejen til en erhvervsuddannelse’ 
Af Rambøll, 2021. 

Evaluering af ’Boss Ladies – Rethink Your Skills' 
Af ​Rambøll, 2021. 

Minoritetsetniske børn og unges motivation, præferencer og præstationer inden for naturfag og naturvidenskabelige uddannelser 
Af Cecilie Fjeldberg Hjarsen, Anne Martens, Nanna Ahrensberg, Mathilde Asmussen og Ditte Bloch Noer, Mino Danmark, 2020.

Flere piger med science-kapital og STEM-interesse
Af Line Groes, IS IT A BIRD, 2020.

Rekruttering og fastholdelse af kvinder inden for STEM
Af Stine Thidemann Faber, Anita Nissen og Ann-Elen Orvik, Aalborg Universitet, 2020. 

Hvorfor mister piger interessen for STEM-fag? Og hvad gør vi ved det?
Af VILLUM FONDEN, 2019.

Computational thinking - hvorfor, hvad og hvordan?
Af Michael E. Caspersen, Ole Sejer Iversen, Mogens Nielsen, Arthur Hjorth og Line Have Musaeus, It-vest - samarbejdende universiteter, 2018.

Kortlægning af Science-fritidsaktiviteter
Af Tanya Korsgaard, Nana Quistgaard og Jan Sølberg, NEUC, Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter, 2018.

Engineering i skolen - Vidensgrundlag
Af Peer Daugbjerg, Lars Brian Krogh, Keld Nielsen og Martin Krabbe Sillasen, VIA University College, 2018.

 

...