VILLUM FONDENs støtte til børn, unge og science har et overordnet formål: flere børn og unge med stærk science-kapital.

Science-kapital =

Science-relateret viden og kompetencer

+ forståelse for betydningen af naturvidenskab og teknologi for samfundets udvikling

+ science-positive værdier og holdninger

+ science-fokus i familie, fritid og sociale netværk.

Naturvidenskaberne har gennemgribende betydning for vores fælles kultur, livsbetingelser og opfattelse af verden. Den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling går stærkt, og der er mange dilemmaer knyttet til samfundets fremtidige indretning. Dem skal kommende generationer rustes til at håndtere.

I VILLUM FONDEN vil vi gerne bidrage til, at de kommende generationer tager kvalificeret stilling til samspillet mellem natur, teknologi og menneske – og de samfundsmæssige og etiske problemstillinger forbundet hermed. Vi vil gerne bidrage til flere børn med stærk science-kapital.

Det kræver viden om naturvidenskab og naturvidenskabelig metode, det kræver forståelse for, hvordan naturvidenskab og teknologi bidrager til den samfundsmæssige udvikling, og det kræver en nysgerrig og undersøgende tilgang til naturvidenskabelige og teknologiske udfordringer.

Vil du søge?

Vi har ingen åbne ansøgningsrunder i øjeblikket. Følg med her på siden.

Hvis du har en idé til et projekt, som ligger indenfor programmets fokus, er du velkommen til at sende os en kort beskrivelse (max en A4-side). Send den til fondsrådgiver Ole Laursen (oll@veluxfoundations.dk).

Vi vil bidrage til, at science bliver vedkommende og inspirerende i skolen såvel som i hverdagen, fritiden og som mulig fremtid. Indsatsen er fokuseret om fire spor:

UDDANNELSEVi vil arbejde for, at science bliver vedkommende gennem undersøgelsesbaseret og virkelighedsnær naturfagsundervisning i skole og ungdomsuddannelse.

FRITID: Vi vil give børn, unge og deres familier adgang til inspirerende science-aktiviteter i fritiden.

LEVEVEJ: Vi vil vise, at naturvidenskab og teknologi er en vigtig, spændende og attraktiv levevej – også for piger.

VIDEN: Vi vægter evaluering og udvikling af fælles viden, så vi alle bliver klogere på, hvordan vi bedst styrker science-kapital hos børn og unge.

Eksempler på projekter, vi har støttet

VILLUM FONDEN har tidligere støttet en række projekter, der på forskellig vis arbejder for at øge unges interesse for teknik og naturvidenskab.

Motorsport kommer på skoleskemaet

Projektet ’Hestekræfter – motorsport på skoleskemaet’ er støttet af VILLUM FONDEN.

Støtte til frivilligheden i Coding Pirates

Coding Pirates søsætter et 3-årigt projekt, som skal styrke og pleje frivilligheden på tværs af landet og sikre tilgangen af nye frivillige.

Projekter gøder interessen for naturvidenskab

I december 2017 bevilgede vi 12 mio. kr. til fire projekter, der vil iværksætte flere forskellige aktiviteter. 

Engineering i skolen

Et projekt der skal bringe engineering ind i undervisningen i grundskolen og bidrage til, at flere børn og unge opnår teknologisk og naturvidenskabelig indsigt som en del af deres almendannelse.

LEAPS

Projekt LEAPS vil i samarbejde med fire kommuner over seks år udvikle en engagerende læringsform, hvor naturfagene integreres i alle fag, mens undervisningen er projektbaseret og anvendelsesorienteret. 

Science & Engineering

ATV (Akademiet for de Tekniske Videnskaber) har igangsat et ambitiøst projekt, der sætter fokus på den betydning, Science & Engineering har som fundament for velstand og velfærd i Danmark.

 

Big Bang

Big Bang er Danmarks største naturfagskonference og messe for alle der underviser, formidler eller forsker inden for det naturfaglige og naturvidenskabelige felt i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. 

For yderligere information kontakt: