Fondene har udarbejdet et charter for fondenes arbejdsgrupper under VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs bestyrelser med fakta om opgaver, arbejde, governance m.v.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nedsat et antal arbejdsgrupper, som navnlig skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Arbejdsgrupperne har til formål at bistå bestyrelsen med strategiudvikling såvel som behandling og indstillinger til beslutning for så vidt angår ansøgninger og projekter inden for udvalgte områder, pt. de enkelte uddelingsområder samt formueforvaltningen.

Charteret gælder for arbejdsgrupper nedsat af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, medmindre andet er bestemt for den enkelte arbejdsgruppe. Den enkelte arbejdsgruppe kan fastsætte nærmere principper for sit virke inden for rammerne af de fælles bestemmelser.

Oversigt over vores arbejdsgrupper, komitéer og info om honorarer