Fondene modtager omkring 2.000 ansøgninger hvert år. Ansøgningerne kommer fra nær og fjern, og alle får svar.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs arbejdsgange- og bedømmelsesprocesser er tilrettelagt for at sikre en grundig bedømmelse af alle de ansøgninger og henvendelser, vi modtager. Derfor skal alle større ansøgninger igennem to bestyrelsesmøder. En proces, der typisk tager 4-9 måneder afhængigt af, hvilket uddelingsområde du søger. Se grafikken nedenfor.

Undtagelse: Ansøgninger (under 150.000 kr.), som VELUX FONDEN modtager på området ’aktive ældre', gennemgår en særlig ansøgningsproces. Læs mere om 'aktive ældre'. 

Derudover opererer VELUX FONDEN ikke længere med arbejdsgrupper.

Dialog med et meget bredt netværk
Fondsrådgiverne er løbende i kontakt med mange forskellige ansøgermiljøer; fx universiteter, forskere, NGO’er, kulturelle institutioner og sociale organisationer.

Fra idé til interessetilkendegivelse og ansøgning
Kontakten mellem fondsrådgiver og ansøgermiljø kan evt. føre til, at en mulig ansøger bliver inviteret til at skrive en interessetilkendegivelse, hvor en projektidé bliver skitseret kort. Men den kan også føre direkte til en decideret ansøgning. 

Interessetilkendegivelse

Ønsker du at få afklaret, om dit projekt ligger indenfor fondenes fundats og bevillingsområder, kan du henvende dig til en fondsrådgiver og vende mulighederne for at sende en 1-2 siders interessetilkendegivelse, hvor du kort skitserer din projektidé med formål, projektplan og budgetskitse. På den måde kan du få en foreløbig tilbagemelding, om det vil være relevant at sende en fuldt udarbejdet ansøgning. 

I nogle tilfælde inviterer fondene, enten ved opslag eller indkaldelse fra samarbejdspartnere, til at sende interessetilkendegivelser. Fondene opfordrer herefter udvalgte til at sende fuldt udarbejdede ansøgninger. På enkelte uddelingsområder er en interessetilkendegivelse et fast, første led i en behandlingsproces frem til bevillinger (fx under det humanvidenskabelige uddelingsområde).

 
En ansøgnings vej fra start til slut
Ansøgning

I fondssekretariatet modtager vi året rundt ansøgninger og evt. indkaldte interessetilkendegivelser.

1. arbejdsgruppemøde

Næste skridt er, at en arbejdsgruppe indenfor det konkrete uddelingsområde ser på ansøgninger og evt. indkaldte interessetilkendegivelser, inden de går videre til første bestyrelsesbehandling.

Arbejdsgruppe

En arbejdsgruppe består typisk af to-tre bestyrelsesmedlemmer og evt. eksternt rekrutterede specialister. Gruppen gennemgår interessetilkendegivelser og ansøgninger og vurderer udtalelser fra eksterne sagkyndige. På den måde kvalificerer de det afgørende beslutningsgrundlag og hjælper dermed bestyrelserne. 

Se medlemmer i fondenes arbejdsgrupper og komitéer.

1. bestyrelsesmøde

På det første bestyrelsesmøde afgør bestyrelsen, hvilke ansøgninger der får et afslag, og hvilke der går videre i processen.

Videre proces
Hvis en ansøgning er godkendt til viderebehandling efter første bestyrelsesmøde, inddrager fondssekretariatet nu vurderinger fra eksterne sagkyndige og har evt. dialog med ansøger selv.

Fondene trækker altid på mindst to eksterne sagkyndige/eksperter, der skal hjælpe med faglige bedømmelser af konkrete ansøgninger. Det gælder både ved forskningsansøgninger og alle øvrige ansøgninger over 2,5 mio. kr. 

2. arbejdsgruppemøde

Arbejdsgruppen og fondsrådgiverne forbereder og behandler ansøgningsmaterialet frem til anden bestyrelsesbehandling.

2. bestyrelsesmøde

Ansøgningen med de eksterne sagkyndiges vurderinger indgår i anden bestyrelsesbehandling, hvor der bliver truffet afgørelse om afslag eller bevilling.

Bevilling

Hvis du modtager en bevilling fra en af fondene, får du et bevillingsbrev, der indeholder en række krav og retningslinjer, fx tids- og udbetalingsplan, regnskab, evaluering, transparens og offentliggørelse, du skal være opmærksom på i forbindelse med din bevilling. 

Afslag

Vi tilstræber at give hurtigt svar, når bestyrelsesbehandlingen er mundet ud i et afslag. Alle ansøgere modtager et svar på deres ansøgning pr. e-mail. Vi begrunder ikke afslag på ansøgninger.

Rapportering og offentliggørelse af din bevilling