VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde, der støtter forskning, miljø, sociale og kulturelle projekter fortrinsvis i Danmark.

Vi støtter primært større enkeltstående projekter med et beløb på over 500.000 kr., men der er forskel mellem de enkelte områder. En undtagelse er fx fondenes støtte til aktive ældre, der hovedsaligt er mindre projekter.

Som hovedregel støtter vi ikke:

  • Projekter, der tilgodeser politiske, kommercielle eller erhvervsmæssige interesser.
  • Sundhedsforskning med mindre der er tale om aldrings- eller øjenforskning, som støttes af VELUX FONDEN.
  • Veterinærvidenskabelig forskning.
  • Enkeltpersoners underhold.
  • Løbende drift og administration af institutioner eller organisationer.
  • Studierejser og studieophold.
  • Private bygge- og restaureringsprojekter.
  • Sponsorater.

Vi opfordrer dig til at læse mere under ’Det støtter vi’, hvor de enkelte områder og krav til ansøgning står beskrevet.

Hvis du stadig er i tvivl om, hvad vi støtter og ikke støtter, er du velkommen til at kontakte os.