VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN ønsker at styrke den demokratiske udvikling i fremtidens data-Danmark og bevilger 100 mio. kr. til et tværvidenskabeligt initiativ om algoritmer, data og demokrati (ADD-projektet).

Digitaliseringen, de hastigt voksende datamængder, kunstig intelligens (AI), datadrevet automatisering og beslutningstagning etc. vil medføre dybe forandringer i store dele af det danske samfund over de kommende år.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN ønsker, med en samlet indsats på 100 mio. kr. over ti år, at bidrage til en bæredygtig demokratisk udvikling i fremtidens data-Danmark med borgeren i centrum. Fondene igangsætter derfor et bredt inddragende forsknings-, oplysnings- og policy-projekt om den digitale udviklings konsekvenser, muligheder og udfordringer i forhold til demokratiet. 

Indsatsens overordnede problemstilling er den demokratiske udfordring, der ligger i, at flere og flere beslutninger af betydning for den enkeltes liv og for samfundets udvikling bliver taget automatisk på grundlag af data og algoritmer, som er uigennemskuelige for de fleste.

Indsatsens vision er, at Danmark om ti år er et foregangsland i forhold til befolkningens digitale indsigter og sikringen af demokratiske værdier og legitimitet i den konkrete udvikling af algoritmer og databrug i samfundets bærende institutioner og beslutningsprocesser. 

Indsatsens formål er at bidrage til en sammenhængende indsats af samfundsmæssige, institutionelle, organisatoriske og ikke mindst tekniske løsninger, der kan imødegå udfordringerne og udvikle mulighederne til demokratiets og alle befolkningsgruppers bedste.

Projektets fokus er brugen af data og algoritmer i samfundets vigtigste demokratiske institutioner. Vigtige områder omfatter traditionelle og nye mediers roller, policy-udvikling og den offentlige sektors forvaltning og relationer til borgerne.

Projektets forskningsdel bliver udført i et tæt integreret, tværvidenskabeligt samarbejde mellem førende forskere fra datalogi i bred forstand og fra human-/samfundsvidenskab. Projektets forskningsdel er efter et åbent opslag og indstilling fra en international bedømmelseskomité blevet vundet af et forskningskonsortium med professor Sine Nørholm Just, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet, i spidsen.

Projektets outreach-del skal gennemføres i vekselvirkning mellem forskningsdelen og et bredt anlagt outreach-initiativ, som skal inddrage borgere, beslutningstagere, civilsamfundsgrupper, IT-professionelle og andre interessenter. Der er øremærket 20 mio. kr. til outreach-delen, som bliver kørt af Lisbeth Knudsen og David Budtz Pedersen.

Følg med og få mere info på projektets hjemmeside:
ADD-projektet

Projektets outreach-del har lanceret en hjemmeside, hvor du kan følge projektet. Du kan bl.a. tilmelde dig et nyhedsbrev og få løbende opdateringer om aktiviteter m.v, 

Fondenes nyheder om lanceringen af projektet:

7/1-2021: Afsløring af vinder-forskerteamet

Et forskningskonsortium med forskere fra 6 universiteter skal stå for ADD-forskningsprojektet. 

Kontakt: 
Gry Louise Minor
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 40 41 24 72