Søg året rundt

Nogle uddelingsområder kan du søge året rundt. Det gælder fx Aktive ældreMiljø og Øjenforskning.

Programmer og puljer, du kan søge netop nu.

Vi lancerer løbende opslag og invitationer med begrænset ansøgningsperiode.

Få et overblik over aktuelle opslag herunder.

Ældre med synstab

Nyt opslag: Forskning om ældre med synstab 

Frist for indsendelse af interessetilkendegivelse er 1. februar 2022 kl. 13.00.

Sociale indsatser i Danmark

Fællesskaber for alle

VELUX FONDEN støtter projekter, der udvikler nye metoder til, at mennesker i en socialt udsat position kan tage aktivt del i samfundets fællesskaber.  

Næste ansøgningsfrist: 7. februar 2022 kl. 10.00.

 

Humanvidenskabelig forskning

HUMpraxis 2022

VELUX FONDEN ønsker at fremme samarbejde mellem forskere og praksisaktører inden for det sociale område og miljøområdet.

Frist for interessetilkendegivelse: 23. februar 2022 kl. 13.00.  

Teknisk og naturvidenskabelig forskning

Villum Synergy 2022

VILLUM FONDEN ønsker at styrke interdisciplinær forskning i Danmark med et initiativ rettet mod datadrevet forskning.

Ansøgningsfrist: 2. marts 2022 kl. 14.00.

Villum Experiment 2022

VILLUM FONDEN støtter uortodokse tekniske og naturvidenskabelige forskningsidéer. Ansøgninger vurderes i en anonym proces uden skelen til ansøgers cv.

Ansøgningsfrist: 16. marts 2022 kl. 14.00.

Øjenforskning

Skolarstipendier til unge øjenforskere

Ansøgningsfrist: ​21. april 2022 kl. 13.00

Børn, unge og science

Makerspaces som læringslaboratorier 

VILLUM FONDEN inviterer landets kommuner til at etablere makerspaces for teknologiforståelse og digital dannelse.

Ansøgningsfrist: 3. juni 2022 kl. 12.00.