Søg året rundt

Nogle uddelingsområder kan du søge året rundt. Det gælder fx Aktive ældreMiljø og Øjenforskning.

Programmer og puljer, du kan søge netop nu.

Vi lancerer løbende opslag og invitationer med begrænset ansøgningsperiode.

Få et overblik over aktuelle opslag herunder.

Øjenforskning

Skolarstipendier til unge øjenforskere

Ansøgningsfrist: ​15. september 2020 kl. 13.00

Sociale indsatser i Danmark

Stærke fællesskaber 

Vi støtter udvikling af metoder, der giver mennesker i en social udsat position mulighed for at deltage i konstruktive fællesskaber. Kan digitale løsninger få flere med? 

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2020 kl. 13.00.

Aldringsforskning 

Ældre og medicin

Vi efterspørger mere viden om de mange problematikker, der følger med ældres brug af medicin.

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2020 kl. 13.00

Kræft hos ældre

VELUX FONDEN ønsker med satsningen at styrke udviklingen og viden om, hvordan ældre kræftpatienters livskvalitet, overlevelse og behandlingsforløb kan forbedres.

Humanvidenskabelig forskning

Museumsprogram
- nu med projektmodningsmidler

Ansøgningsfrist: 20. oktober 2020 kl. 13.00

Børn, unge og science

Science i fritiden

Ansøgningsfrist: 2. november 2020 kl. 12.00.

Til børn og unge: Søg til science-aktiviteter

Sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har vi åbnet en forundringspulje, som børn og unge kan søge til science-aktiviteter i fritiden.