Formålet med projektet ’Aktiv af natur’ er at anerkende og understøtte de ældres frivillige indsats for at gøre noget godt for naturen og igangsætte frilufts- og naturoplevelser til glæde for både dem selv og andre. 

Af Rikke Damm

Rikke Damm (f. 1972) er uddannet cand.mag. Siden 2010 har Rikke været ansat som konsulent i Friluftsrådets afdeling for friluftsaktiviteter, hvor hun primært arbejder med projektstøtte til friluftsliv og undervisning i det fri. Før det var hun programkoordinator i Udenrigsministeriet.

Projekt: ’Aktiv af natur’ – støtte til særligt aktive ældre indenfor friluftsliv og natur

Modtager: Friluftsrådet 

Støtte: 2.205.000 kr. af VELUX FONDEN

På Rickshaw med plejecentrene

 

”Går det for stærkt?”, spørger Mogens omsorgsfuldt. Gruset knaser under cykelhjulene. I horisonten glimter Kattegat. Solen varmer og luner kinderne på damen i sædet foran ham. ”Nej, hvis jeg skulle skynde mig, er det i hvert fald ikke dig, jeg skal cykle med!”, svarer hun med et smil på læben. Men vi er langt fra Delhis travle gader, og rickshawen skal hverken nå hurtigst muligt frem til destinationen eller sikre chauførens levebrød. Vi er i Frederikshavn, hvor Mogens Lundholm fra Ældre Sagens lokalafdeling, som en del af bevægelsen ’Cykling uden alder’, vil skafe rickshawcykler til plejecentre i Frederikshavn og Læsø Kommuner, så beboerne får bedre mulighed for samvær i det fri og genoplever det nærmiljø, de tidligere har været en del af. Mogens' første passager er tilfreds. Hun tager gerne en tur igen en anden dag, for man kommer trods alt længere ud i det blå end med rollatoren. For ikke at tale om det gode selskab. Mogens er måske ikke den hurtigste ’pilot’, men hun nyder samtalen i det fri og de mange sanseindtryk.

Et partnerskab for naturen

Mange ældre er hyppige gæster i naturen. De kommer oftere ud i naturen end andre voksne, ja, for ikke at tale om børn og unge, som i dag er mindre i kontakt med naturen end tidligere. Mange ældre vil rigtig gerne dele deres glæde ved naturen og friluftslivet med andre. De har ofte tiden og overskuddet til at gøre noget godt for naturen eller give naturog friluftsoplevelser til andre. Samtidig er mange 60+'ere særdeles aktive rundt om i landets frivillige foreninger. Hvad enten de er bestyrelsesmedlemmer, kasserere, instruktører, turguider, naturplejere eller aktivt udøvende seniormedlemmer, er de alle med til at skabe et rigt og mangfoldigt foreningsliv. For at støtte op om denne vigtige indsats har VELUX FONDEN og Friluftsrådet indgået et partnerskab om uddeling af to millioner kr. i 2015 til særligt aktive ældres aktiviteter indenfor friluftsliv og natur. Partnerskabet bygger på de positive erfaringer fra forsøgsperioden i 2014, hvor en million kr. blev uddelt. Støtteordningen henvender sig til foreningsorganiserede personer, der er fyldt 60 år, og som er ude af erhverv. De kan søge om midler til almennyttige aktiviteter, der bidrager til at skabe mere og bedre natur i Danmark, eller som giver fere natur- og friluftsoplevelser.

Frokost ved Øm Kloster. Foto: Jan Hansen, Aktive Birkerød Seniorer

’Aktiv af natur’ vækker bred begejstring

Interessen for ’Aktiv af natur’ har været stor. Ved ansøgningsfristen 1. juni var der indsendt 100 ansøgninger, hvoraf halvdelen har fået støtte. Blandt ansøgerne er aktive 60+'ere fra lokalråd, borger-, pensionist- og venneforeninger, lokalafdelinger af Friluftsrådets medlemsorganisationer og fere andre lokale foreninger. Den geografske spredning er stor med ansøgninger fra 56 kommuner. De afspejler en stor mangfoldighed og kreativitet i de frivillige indsatser – lige fra de 60-94-årige ’landsbykællinger’, der hver tirsdag mødes til fælles aktiviteter, til den aktive seniorroer, der står for sommeraktiviteter for skoleelever, eller de ’grå pantere’, der tegner orienteringskort og opsætter poster i naturen.

Mange af de støttede aktiviteter går på tværs af generationer med særligt fokus på børn og unge: Asserballe Ungdomsforenings 50+-gruppe skaber en landsbyhave, hvor børn lærer om dyrkning og tilberedning af grøntsager. De feste aktiviteter har fokus på at skabe natur- og friluftsoplevelser, såsom ’Græsrødderne’ i Hagested, der vedligeholder stier i naturen, seniormedlemmer af Kalundborg Roklub, der med nyt udstyr kan give fere unge gode oplevelser på vandet, Faaborg Lokalråds fælles gåture for dårligt gående eller udendørs ftness for ældre i Drejøs skønne natur.

Andre projekter har til formål at gøre noget godt for naturen, såsom at opsætte fuglekasser eller humlebikasser, oprette fåregræsserlaug, bekæmpe invasive arter, oprense gadekær eller anlægge haver i byerne.

Den økonomiske og moralske støtte fra ’Aktiv af natur’ gør en betydelig forskel. Den sætter ekstra skub i mange frivillige indsatser og aktiviteter. Det gavner ikke kun de aktive ældre selv. Også lokalsamfundene nyder godt af de ældres initiativer. De styrker livsglæden og det sociale sammenhold, forebygger ensomhed og fremmer sundheden gennem fysisk aktivitet i det fri. Og der er allerede efterspørgsel på en ny runde ’Aktiv af natur’.