OBS: Fristen for ansøgning var den 29. august 2018 kl. 13.00.

VELUX FONDEN ønsker at fremme forskning med fokus på ældres brug af medicin. 

Formålet er at skabe grundlag for implementering af løsninger, som minimerer dilemmaer og uhensigtsmæssig brug af medicin hos sårbare ældre. Fokus er på forskningsprojekter om seponering og/eller optimering af medicin, hvor kommuner og almen praksis indgår.

Der kan både være tale om støtte til projekter, der afprøver en intervention, feasibility studier eller mere eksplorative forskningsprojekter.

Målgruppen for projekterne er sårbare ældre (72 år eller ældre); plejehjemsbeboere og ældre der modtager ydelser fra hjemmeplejen, herunder ældre sidst i livet.

Fire projekter tager fat om ældres stigende brug af medicin

I 2017 gav vi bevillinger til fire projekter med fokus på ældre og medicin.

Samarbejde med praksismiljøer, patienter og pårørende er en forudsætning

Projekterne skal omfatte problemstillinger af relevans for både ældre mennesker og de sundhedsfaglige miljøer.

Det er en forudsætning, at enten almen praksis eller kommuner aktivt indgår i projektet. Det er desuden en forudsætning, at patienter og/eller pårørende involveres aktivt i forskningsprocessen. Det kan være i planlægningen af projektet og/eller i gennemførelsen.

Det ideelle projekt:
  • Inkluderer et tværsektorielt samarbejde med fx kommuner, almen praksis og hospitaler  
  • Baserer sig på velbeskrevet involvering af patienter og/eller pårørende i forskningsprocessen.
  • Har høj forskningsmæssig standard og kan publiceres i anerkendte videnskabelige tidsskrifter.
  • Forventes at generere resultater, der kan implementeres andre steder.

Krav til ansøgningen

Der kan søges til selvstændige forskningsprojekter eller afgrænsede delprojekter af større forskningsprojekter indenfor temaet ældre og medicin.

Budgetrammen for ansøgningerne er maksimalt ca. 2 mio. kr. med en projektperiode på 1–3 år til finansiering af løn- og driftsudgifter. Der kan medgå midler til projektledelse i praksissektoren efter nærmere redegørelse for behovet. Der kan ikke søges om midler til ph.d.-afgift eller supervision.

OBS: Ansøgningsfristen var den 29. august kl. 13.00. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54