Stadigt flere ældre oplever på grund af synstab en hverdag med ensomhed, begrænsede muligheder og nedsat livskvalitet. Alligevel udgør den voksende gruppe af ældre med nedsat syn en overset del af befolkningen.

Ældre med synstab har svært ved at komme ud af huset og deltage i aktiviteter og socialt samvær. Og ofte når hjælpen frem for sent, da synstab som regel kommer snigende og først opdages, når skaden er sket. VELUX FONDEN ønsker at sætte fokus på de ældres udfordringer og styrke deres ressourcer samt medvirke til at sikre dem den nødvendige hjælp i tide.

Ny viden: Rapport og inspirationskatalog fra VIVE

Der findes ikke meget viden om ældre med nedsat syn og deres muligheder, vilkår og livskvalitet. Derfor udarbejdede VIVE en rapport sammen med et inspirationskatalog om ældres liv og deres udfordringer med synstab samt gode råd til ældre med aldersrelaterede øjensygdomme og deres pårørende.

Hent VIVE’s rapport her og VIVE's inspirationskatalog her

Vi har fokus på både sygdommene, de ældre, deres pårørende og samfundet omkring de ældre. Der er mulighed for at søge om støtte til forskning i behandling og opsporing af øjensygdomme og til projekter, der kan hjælpe de ældre ind i fællesskaber og en hverdag med færre gener. Vi modtager ansøgninger fra frivillige organisationer, forskere, foreninger og kommuner m.m.

Her på siden kan du læse  om, hvad vi tidligere har støttet. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Lys på liv med nedsat syn

Med et jubilæumsarrangement, der bl.a bød på bevillinger, hædersgaver og kald på forskningsprojekter, satte VELUX FONDEN fokus på ældre med synstab.

Lonny Stokholm og Frans Boch Waldorff med VELUX FONDENs forperson Lykke Ogstrup Lunde

Skaber de bedste behandlingsmuligheder

Selvom behandlingen af øjensygdommen våd AMD har taget store skridt, udebliver mange patienter fra deres behandling. Med støtte fra VELUX FONDEN undersøger forsker ved Syddansk Universitet Lonny Stokholm, hvorfor patienter med våd AMD afbryder deres behandling. Projektet kan være med at sikre, at patienterne fastholder deres behandling samt skabe behandlingsforløb, der tager hensyn til patienternes personlige forhold.

Se Lonny Stokholm fortælle om sit projekt 

Praktiserende læger har til opgave at identificere og behandle patienter med synsnedsættelse. For at skabe bedre forudsætninger for de praktiserende læger og patienter med nedsat syn har VELUX FONDEN bevilget midler til et forskningsprojekt af praktiserende læge og forsker ved Institut for Folkesundhedsvidenskab (KU) Frans Boch Waldorff, som skal udvikle og afprøve en intervention i almen praksis, der er målrettet bedre opsporing og behandling af patienter med synsnedsættelse.

Se Frans Boch Waldorff fortælle om sit projekt

Bevilling til valideret lysudredningsmetode

VELUX FONDEN har bevilget midler til at skalere og tilpasse N-Lited metoden, som er udviklet af Center for Specialundervisning i Slagelse. Metoden er udviklet for bedre at støtte borgere med oplevede synsvanskeligheder i at se, det de ønsker at se. N-Lited metoden indeholder blandt andet brug af et narrativt interview, en VR/AR brille til de pårørende og et lyslaboratorium, hvor forskellige lysscenarier afprøves. Metoden er den eneste validerede lysudredningsmetode, der bruges i Danmark, og skal nu tilpasses og skaleres til andre synscentre, til gavn for endnu flere borgere med synsvanskeligheder.

Se video om CSU Slagelse og N-Lited metoden

Har du en idé til et projekt, som kan have betydning og gavn for ældre med synstab?

For at forbedre levevilkår og livskvalitet for ældre med synstab er der behov for både forskning, sociale  projekter og konkrete aktiviteter. Vi er interesserede i forskelligartede projekter, som kan hjælpe ældre med synstab. Hvis du har en idé, så tag
endelig fat i os.

Kontakt os:
Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35
Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80