Nyt projekt skal skabe flere forskningsbaserede virksomheder og styrke danske universiteters tech trans

Spin-outs Denmark skal få flere virksomheder til at spire i de stærke forskningsmiljøer ved landets otte universiteter. VILLUM FONDEN giver 75 mio. kr. til det ambitiøse projekt.

Projektet skal:

  • Styrke universiteternes kapacitet og kompetencer i teknologioverførslen.
  • Øge antallet af forskere, der bliver iværksættere.
  • Opbygge et stærkt og velfungerende iværksætterifællesskab.

Læs mere på SDU’s hjemmeside.

Danmark har et stort uforløst potentiale, når det gælder forretningsskabelse med afsæt i forskning. Det skal nyt samarbejdsprojekt mellem de danske universiteter nu være med til at lave om på. Projekt Spin-outs Denmark skal øge antallet og kvaliteten af forsknings- og teknologibaserede virksomheder og understøtte udviklingen af et nationalt økosystem af akademiske iværksættere.

Syddansk Universitet (SDU) skal lede og drive projektet i et tæt samarbejde med landets øvrige syv universiteter:

”Vi har længe arbejdet for, at dette samarbejde på tværs af alle landet universiteter kunne blive til virkelighed. Det er et vigtigt og perspektivrigt projekt for Danmark, danske forskere og universiteter. Vi er derfor umådeligt glade for den flotte bevilling, som muliggør det. Jeg er overbevist om, at det ikke alene vil styrke samarbejdet universiteterne imellem, men også vil gavne hele samfundet i forhold til både iværksætteri, jobskabelse, innovation og kommercialisering af dansk forskning og viden, siger Søren E. Frandsen, der er chef for SDU’s Research & Innovation Organisation (SDU RIO).

For at sikre projektets kvalitet og fremdrift bliver der nedsat et Advisory Board med erfarne internationale eksperter, repræsentanter fra Vækstfonden, Innovationsfonden, danske virksomheder og investorer. 

Fra grundforskning til løsninger

VILLUM FONDEN har givet en femårig bevilling på i alt 75 mio. kr. til projektet:

”Vores bevilling til Spin-outs Denmark er næring til det økosystem, som får grundforskning til at vokse til anvendelse. Vi glæder os over at have muligheden for at støtte op om universiteternes prioriteter og håber, at samarbejdet mellem tech trans-kontorerne ved de danske universiteter vil styrke dem i arbejdet med at levere innovation, som kan hjælpe med at tilvejebringe løsninger på f.eks. klimaudfordringerne,” siger forskningsdirektør Thomas Bjørnholm, der kommer til at sidde med i projektets Advisory Board som observatør og repræsentant for VILLUM FONDEN.  

 

Kontakt:
Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV