Tilbage til rødderne

 

Hver dag fældes enorme mængder skov for at producere biomasse eller gøre plads til intensivt landbrug. Og den nye skov, der plantes til træproduktion, rummer meget lidt biodiversitet. Det er ikke blot kortsigtet, men direkte katastrofalt for verdens udvikling. For skovenes fotosyntese er omsætningen af lys og luft til liv.

Mekanismen er lige så gammel som jorden. Og den er både fundamental og genial. Fotosyntesen skaber et reservoir for biodiversitet og binder enorme mængder CO2 – endda langt ud i fremtiden, hvis vi bruger træet rigtigt.

Afskovning er ikke blot en af de største kilder til udledning af drivhusgasser, det resulterer også i jordskred, ørkendannelse og ekstreme klimaforhold.

Vi har brug for at finde tilbage til rødderne. Brug for at se skovene som et værktøj til at bekæmpe og imødegå klimaforandringer, brug for at styrke verden gennem en bredere biodiversitet, og brug for at respektere menneskers brug af træ og behov for landbrugsland i hele verden. Igennem alternativ brug og genbrug af træ finder vi måske også vejen til at lade olie og kul forblive i jorden.

Kort sagt har vi brug for at forstå skovene og deres betydning forfra. Vi har brug for at se skovbrug som andet end bare udnyttelse af naturen – med øje for både mennesker og samfund.

Vi skal forske, undersøge og udvikle nye metoder til at forbinde mennesker og natur – med udgangspunkt i noget af det mest oprindelige vi har.

Derfor har VELUX STIFTUNG doneret 35 mio. kr. til forskning og formidling i projektet ‘Klima og Skovbrug’.

Kontakt: