Fremtidens forskerstjerner: 19 nye Villum Young Investigators

VILLUM FONDEN giver i år i alt 126 mio. til 19 særligt talentfulde yngre forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning. Spændvidden i deres forskningsområder er stor – fra dannelsen af universets første strukturer til bæredygtig produktion vha. mikroalger.

Villum Young Investigator-programmet (YIP) har fokus på at tiltrække og fastholde dygtige yngre danske og udenlandske forskere på danske universiteter. Målet er at understøtte universiteternes udvikling af internationale forskningsmiljøer på højt niveau.

VILLUM FONDEN åbner for ansøgninger til programmet den 6. april 2021. Læs mere om programmet.

Talent, tiptop faglighed og ambition om en forskerkarriere er det stof, Villum Young Investigators er skabt af. Siden programmets start i 2011 har i alt 184 forskere fået titlen – og dermed del i en samlet bevillingssum på over 1,2 mia. kr.

Villum Young Investigator-programmet giver store danske og udenlandske forskningstalenter mulighed for forfølge deres ideer og opbygge egne forskergrupper på danske universiteter. Med bevillinger på mellem seks og otte mio. kr. er årets 19 forskerstjerner in spe klar til at sætte deres præg på fremtiden:

"Det eneste vi i dag ved om den nye viden, vi skal leve af om 20 år er, at den i høj grad bliver skabt i hovederne på talentfulde unge forskere. Det er derfor vigtigt at give unge forskere et solidt afsæt til at skabe deres egen forskningsprofil," siger Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i VILLUM FONDEN.

De nye Villum Young Investigators’ bidrag til den tekniske og naturvidenskabelige forskning spænder bredt – fra forståelsen af universets første strukturer og kvanteteknologiske udfordringer til bæredygtig produktion af bioprodukter vha. mikroalger og udvikling af en selvstyrende blød robot.

Nåleøjet

VILLUM FONDEN modtog 161 ansøgninger til programmet. De 19 forskere, der kom igennem nåleøjet, har været igennem en proces med faglig bedømmelse og interview med fondens videnskabelige komité samt endelig godkendelse i fondens bestyrelse.

De nye Villum Young Investigators fordeler sig på fem danske universiteter; Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet, og IT-Universitetet. 

Mød de 19 Villum Young Investigators

Se videoen og mød de nye Villum Young Investigators.

Shweta Agarwala
Aarhus Universitet, Institut for Elektro- og Computerteknologi, 6 mio. kr.

 

Printet bio-inspireret hydrogel substrat med klæbende og -elektrisk ledningsevne til bæredygtig elektronik

Ophobning af elektronikaffald på jorden er et voksende problem. Projektet vil udvikle nye bionedbrydelige materialer, der muliggør bæredygtig elektronik til fremtiden. Projektet vil især udnytte såkaldte polymere byggesten og deres interaktioner til at designe justerbare elektroniske materialer med helt nye funktioner med henblik på at opbygge en robust platform til at studere og udvikle biologisk nedbrydelige enheder. Bevillingen finansierer en ph.d.-studerende, en postdoc og udstyr.  

Mie Andersen
Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi, 8 mio. kr.

 

Materialer til lavtemperatur katalyse designet via maskinlæring

Udvikling af et materiale, der kan katalysere omdannelsen af CO2 til brændstof eller kemikalier, ville kunne hjælpe os med at tackle klimaforandringer og vores afhængighed af fossile brændstoffer. Projektet vil bidrage til dette mål ved at anvende teoretiske metoder baseret på maskinlæring til at dirigere søgningen efter et materiale der kan omdanne, hydrogenere, CO2 til metanol ved lave temperaturer. Bevillingen vil finansiere modtageren, en postdoc, to ph.d.-studerende og computer ressourcer. 

Astri Bjørnetun Haugen
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Energi, 6 mio. kr.

 

6D keramik

Et materiales indre krystalorientering påvirker dets egenskaber, men det forhold udnyttes ikke fuldt ud ved nutidens fremstillingsmetode. I projektet ”6D keramik” vil vi udvikle keramiske materialer, som er designet med en skræddersyet form i 3D og en skræddersyet orientering af krystalkorn i 3D. Konceptet demonstreres ved at fremstille en 6D keramisk energihøster, der kan fange mere energi, end hvis den var fremstillet af et konventionelt keramisk materiale. Bevillingen vil finansiere ansøger og to ph.d -studerende. 

Fei Ding
Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet, 6 mio. kr.

 

Kvantemetaoverflade: Ny platform til generering og manipulering af enkeltfotoner

Betydelige fremskridt indenfor kontrol af enkeltfotoner er nødvendige til fremtidige optiske kvanteteknologier, såsom fotoniske kvantecomputere. Projektet vil udvikle en ny såkaldt kvantemetaoverflade platform til generering og manipulering af enkeltfotoner ved stuetemperatur. Dette gøres ved at integrere kvanteemittere, baseret på nano-diamanter indeholdende farvecentre, med optiske metaoverflader. Bevillingen finansierer en ph.d.-studerende, en postdoc, og udstyr. 

Janus Eriksen
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Kemi, 8. mio. kr.

 

DECODENSE: Kvantekemiske Dekonstruktioner og Maskinlæring

Computersimuleringer bruges i stadig højere grad som et komplement til traditionelt laboratoriearbejde, fx når nye lægemidler eller morgendagens batterityper søges udredt på atomart niveau. Målet med mit projekt er at identificere nye måder, hvorpå komplekse elektronstrukturmetoder kan gøres hurtigere vha. teknikker med rod i moderne maskinlæring. Bevillingen vil finansiere en ph.d.-studerende, en postdoc, foruden indkøb af udstyr og den internationale formidling af projektet. 

Michele Fabris
Syddansk Universitet, SDU Biotechnology, 8 mio. kr.

 

Modificering af bioproduktion i fotosyntetiske mikroalger

Den aktuelle klimakrise nødvendiggør et skifte mod bæredygtig bioøkonomi. Mikroalger er fotosyntetiske mikroorganismer, der effektivt fikserer CO2 og omdanner det til biomasse og bioprodukter. Mikroalger er derfor velegnede til bæredygtig produktion af bioprodukter. Mit team vil anvende innovative bioteknologiske teknikker til at udvikle nye stammer af mikroalger, der kan producere en række højværdi-forbindelser. Bevillingen dækker dele af modtagerens løn, en ph.d.-studerende, en postdoc og udstyr. 

Mikkel Heuck
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fotonik, 6 mio. kr.

 

Kvantenetværk via Ikke-Lineære Optiske Komponenter (QNET-NODES)

I dette projekt vil vi udvikle meget små optiske chips, der er i stand til at manipulere med enkelte fotoner - lysets mindste bestanddele. Fotoners opførsel er beskrevet af kvantefysiske love og kan derfor udnyttes til at udføre beregninger og overføre information på en fundamental ny måde. På sigt vil det føre til kvantecomputere med en ekstrem regnekraft og informationsnetværk med ubrydelig kryptering. Det kræver dog, at vi udvikler hardware, som kan kontrollere fotonerne meget præcist. Bevillingen dækker dele af modtagerens løn, en ph.d.-studerende, en postdoc og udstyr. 

Stephanie Horion
Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 6 mio. kr.

 

DRYTIP – Tørkeskabte vendepunkter i økosystemer: Fælles indsigt fra jordobservation, dynamisk vegetationsmodeller og feltmålinger

Klimaændringers indflydelse på jordens økosystemer er til stadighed stigende. DRYTIP vil kaste nyt lys over dette i forhold til vurdering og forståelse af tørkeinduceret vegetationskollaps. Det vil kombinere feltdata, jordobservation og modelsimuleringer for at fremme grundlæggende viden om terrestrisk økosystemstabilitet i forhold til klimaændringer og tærskler for regimeændringer. Bevillingen finansierer en ph.d.-studerende, en postdoc samt feltarbejde og inkluderer samarbejde med internationale forskere. 

Ivana Konvalinka
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Compute, 6 mio. kr.

 

Brobygning mellem social neurovidenskab og social datavidenskab: Afdækning af interaktive adfærds- og hjernemekanismer i sociale netværk

Interpersonelle dynamikker og forskelle, som driver sociale interaktioner, er dårligt forstået, men afgørende for succesfuld koordination. Ved at bygge bro mellem social neurovidenskab og social datavidenskab er det projektets formål at forstå, hvordan diversitet i sociale netværk påvirker hjerne- og koordineringsmekanismer i realtids-interaktioner og fastslå, hvilke af disse mekanismer forudsiger dannelse af sociale bånd. Projektet finansierer to ph.d.-studerende, en postdoc og eksperimenter. 

Morten Kjærgaard
Københavns Universitet, Niels Bohr Institutet, 8 mio. kr.

 

Superledende kvantebits til at udforske kvantecomputeres beregningskræfter

Evnen til at udføre hurtige computer-udregninger er en hjørnesten i den moderne verden. Ved at erstatte den fundamentale enhed i computere (bits) med kunstige kvante-systemer (kvantebits), kan dramatiske nye regnekræfter udnyttes. Dette projekt vil bruge superledende kvantebits til at studere fundamentale spørgsmål vedrørende effektiv dannelse af 'entanglement', samt kvante-fejltolerance i små skalaer og nye kvantealgoritmer. Bevillingen vil støtte to postdocs og en ph.d.-studerende. 

Laura Mancinska
Københavns Universitet, Institut for Matematiske Fag, 6 mio. kr.

 

Troværdig Kvanteteknologi

Kvanteteknologi giver mulighed for forbedringer indenfor aktuelle vigtige områder, såsom kommunikation, algoritmer og datasikkerhed. Dog er kvantesystemer svære at observere direkte. Derfor må vi for at skabe en fremtid for troværdige kvanteteknologier forstå, hvordan man verificerer, at en kvanteenhed fungerer ordentligt. Dette projekt vil udvikle en generel matematisk teori, der beskriver aspekter af kvanteteknologiers troværdighed, der kan eller ikke kan certificeres og hvor effektivt. Bevillingen finansierer to ph.d.- studerende og en postdoc. 

Charlotte Mason
Københavns Universitet, Niels Bohr Institutet, 8 mio. kr.

 

Den første milliard år

De første stjerner, sorte huller og galakser er for lyssvage til, at vi kan observere dem direkte. Men de omdannede det tidlige univers ved at opvarme og ionisere deres omgivelser. Denne faseovergang er nøglen til at forstå dannelsen af Universets første strukturer. Der er dog endnu mange ukendte faktorer. Projektet vil udvikle teoretiske modeller og statistiske værktøjer til at analysere målinger af omdannelsen, og dermed afdække Universets "Kosmiske Daggry". Bevillingen vil finansiere en ph.d.-studerende og to postdocs. 

Alexander Michel
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Byg, 6 mio. kr.

 

Digital volumenkorrelation - afslører træthed i heterogene ingeniørmaterialer

Udmattelse, materialetræthed, er afgørende ved holdbarheds- og integritetsvurderinger af luftfart og civil infrastruktur. Alligevel mangler vi en forståelse af den egentlige skadeproces forårsaget af træthed i byggematerialer. Specifikt står et grundlæggende spørgsmål tilbage: hvad er den mikromekaniske oprindelse af makromekaniske fænomener? Frontier har en tilgang, der undersøger på tværs af længdeskalaer og hjælper med at besvare dette spørgsmål. Bevillingen vil finansiere bevillingsmodtageren, en ph.d. -studerende og tre postdocs. 

Ahmad Rafsanjani
Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, 6 mio. kr.

 

En blød robot med en blød hud

Slanger kommer igennem snævre passager ved at bevæge sig i en lige linje frem for at sno sig. Dette projekt vil med inspiration fra denne unikke måde at bevæge sig på udvikle en selvstyret såkaldt blød robot, der kan krybe igennem ustrukturerede omgivelser. Robotten skaber fremdrift ved et effektivt samspil imellem rytmiske sammentrækninger af dens krop og dens fleksible skinds friktionsegenskaber. Bevillingen dækker en ph.d.-studerende, en postdoc og forskningsudstyr. 

Eva Rotenberg
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Compute, 6 mio. kr.

 

Effektive genberegninger af foranderlige problemer

Grafalgoritmer bruges til effektivt at beregne svarene på spørgsmål om grafer og netværk. Men når en graf eller et netværk er genstand for forandringer, opstår en ny udfordring: at tilpasse svaret til den nye instans efter hver ændring. I dette projekt vil vi udvikle nye, beviseligt effektive algoritmer til at vedligeholde information om dynamiske grafer; grafer i forandring. Bevillingen finansierer to ph.d.- studerende, en postdoc og internationalt samarbejde.  

Tina Santl-Temkiv
Aarhus Universitet, Institut for Biologi, 6 mio. kr.

 

Is-dannende proteiners indflydelse på arktiske skyer (ICARUS)

Aerosolers indflydelse på skyernes egenskaber er en af ​​de mindst forståede drivkræfter bag klimaændringer i Arktis. ICARUS vil undersøge potente mikrobielle aerosoler, der er yderst effektive, hvad angår dannelsen af is i skyerne. Data genereret af projektet vil blive inkluderet i klimamodeller, som skal hjælpe os med at forstå, hvordan biologiske aerosoler påvirker det arktiske klima. Bevillingen finansierer opbygningen af ​​et laboratorie til forskning i isdannelse, en ph.d.-studerende og to postdocs.

Roberta Sinatra
IT-Universitetet, 6 mio. kr.

 

Bias forklaret: Øget algoritmisk retfærdighed via modeller og eksperimenter

Algoritmer til rangordning af videnskabelig information har et problem: de benytter sig af citationer, der er påvirket af menneskelig bias. Derfor er deres output også biased, hvilket fører til ulighed og potentiel diskrimination. Projektet vil forsøge at afdække de matematiske biasmekanismer, der kan føre til vidt forskellige citationsindekser for samme kvalitet i udgangspunktet, og bruge dem til at skabe fair algoritmer. Bevillingen gør det muligt at ansætte en ph.d.-studerende og to postdocs. 

Felix Trier
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Energi, 8 mio. kr.

 

Rundtosset: Ny generation af Spin-Information Transistorer

Når fodbolde sparkes med en speciel teknik, kan de dreje rundt om sig selv enten med eller mod urets retning. Der findes også to rotations-retninger for elektroner, kendt som dets spin. Dette forskningsprojekt vil undersøge, hvordan elektronens spin i stedet for dens ladning kan anvendes i elektronik. Ved at bruge elektronens spin vil det være muligt at udvikle energibesparende elektronik og derved løse problemet med et stigende globalt energiforbrug. Denne bevilling vil finansiere modtageren og to ph.d.-studerende. 

Kasper Vita Kristensen
Aarhus Universitet, Institut for Bio- og Kemiteknologi, 6 mio. kr.

 

Indendørs Kemi og Indeklima

Størstedelen af den luftforurening, vi udsættes for, skyldes luftforurening i vores indendørsmiljøer. På trods af dette ved vi endnu meget lidt om den kemi og de kemiske processer, der bidrager til luftforurening i vores indendørsmiljøer. Dette projekt vil belyse de vigtigste kilder og processer relateret til indendørs kemisk luftforurening og bidrage til udviklingen af et sundere indeklima. Legatet vil dække bevillingsmodtager, en ph.d.-studerende og en postdoc. 

Virtuel udnævnelse og netværk

De 19 Villum Young Investigators bliver fejret virtuelt den 22. januar 2021 i forbindelse med VILLUM FONDENs årlige uddeling af Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig forskning.

Forskerne får mulighed for at indgå i et særligt Villum Young Investigator-fællesskab med netværk og seminarer om fx forskningsledelse.

Kontakt:
Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89