I 2019 gav vi bolden op; lad os støtte aktiviteter, der får mennesker udenfor i stedet for at tilbringe 90 % tiden indendøre. Dagslys og frisk luft er vigtigt og sundt for alle.

Mennesker i vores del af verden tilbringer omkring 90 % af døgnet inden døre, selvom forskning viser, at dagslys og frisk luft forbedrer vores fysiske trivsel, højner vores energiniveau og giver mentalt overskud.

En sansehave til børn i børnehave, en sejlskole for teenagere, udendørsundervisning i matematik osv. Skolebørn, aktive seniorer, naboer, spejderforeninger, idrætsklubber, kommuner, skoler,  børnehaver, arkitekter har taget teten, når det gælder om at flytte indendørsaktiviteter udenfor.

Gode ideer søges

I 2019 efterlyste vi nytænkende projekter, der kunne være med til at ændre vores vaner.

Fonden afsatte midler til at støtte såvel større som mindre projekter, så fx ildsjæle i foreninger, frivillige kræfter i lokalsamfundet, børn og voksne i børnehaver, lærere på skoler, arkitekter med en visionær idé og byggeriets parter. Alle kunne søge om midler til at føre en god idé ud i livet.

14 udvalgte projekter vil for alvor sætte lys på dagsordenen, når de i løbet af foråret kaster sig over at etablere og iværksætte udendørsundervisning, udendørs forsamlingshuse, håndværksarbejde i det fri og mange andre nytænkende aktiviteter, der kan få mere dagslys og frisk luft ind i hverdagen.

 

Læs om de 14 udvalgte projekter. Mindre projekter:
Louisiana Museum: Med kunsten i naturen

Louisianas Børnehus og Louisiana vil udvikle et blivende undervisningsforløb om "Kunsten i Naturen", der både skal være en "nytænkning og videreudvikling af museets aktiviteter til børn" og inspirere kommende generationer til intense oplevelser i det fri med inddragelse af både kunst og natur.
Louisiana får med projektet endnu mere ud af museets store skulpturpark og beliggenhed nær skov og hav. Desuden lægger man op til netværksmøder med udenlandske museer og en bogudgivelse om undervisningsforløbet.

Knap 500.000

Amager Cykle Ring: Vintercykling

Indkøb af 15-20 mountainbikes for at understøtte børns udendørscykling om vinteren i Amager Cykle Ring, hvor man tidligere har haft indendørscykling på ældre spinningcykler.

200.000 kr.

Sejlklubben Limfjorden: Sejl og studér - sejlsport for unge under uddannelse

Én sejlklub foreslår, at man supplerer de studerendes hverdag med regelmæssig motion, aktivitet og fælles oplevelser i naturen. De har derfor fået støtte til indkøb af en sportsbåd, så de kan starte et nyskabende ungdomsmiljø, hvor unge på ugentlig basis kombinerer sejlads med socialt samvær, fællesspisning og uddannelse i sejlsport.

100.000 kr.

Norse Theme Parks – Det skinnende sværd

Udvikling af app-baseret udfordringsspil, integreret med udendørsinstallationer, der gennemføres udendørs, designet til at trække de indendørs gamere ud i det fri; børn 9-14 år og deres familier.
Spiludviklerne Norse Theme Parks ApS styrer projektet i samarbejde med Gladsaxe Bibliotek og Kommune.

439.000 kr.

Tinderhøj skole – Håndværk og design i det fri

Tinderhøj Skole i Rødovre, siden 2017 certifikeret som en "Grøn Skole" via DGI Udeskole. Man underviser ude en stor del af tiden og inddrager naturen i læringen.
Projektet vil etabler et nyt uderum; bålhytte med bålplads, samt etablering af tre stationer – primært til brug ved fagene håndværk- og design - med snittebænke, feltesse og station for flet, rebbrug etc.

209.000 kr.

Hillerød Lilleskole – det udendørs forsamlingshus

Hillerød Lilleskole ønsker at etablere et udendørs forsamlingshus til brug for skolens undervisning og SFO. Men skolen vil også invitere eksterne brugere ”indenfor” i de nye udendørs rammer, som kan anvendes gratis af alle foreninger og institutioner i nærområdet i og omkring huset året rundt. Skolen koordinerer brug og booking af huset og alt vedligehold.

500.000 kr.

Feldborg Frie Børneunivers

En privat daginstitution med vuggestue, børnehave og skolebørn i Haderup i Midtjylland har modtaget støtte til at etablere en sansehave med duftende blomster, spiselige planter og plads til vandleg og fysisk udfoldelse, der kan udfordre børnenes motorik. 

50.000 kr.

Større projekter
Herlev Kommune og Danske Anlægsgartnere

De fleste skolegårde danner udelukkende ramme for frikvarter og er ikke tænkt som et rum for læring. Dette projekt vil forsøge at skabe opmærksomhed om erhvervsuddannelser, især anlægsgartneruddannelsen, og ønsker sammen med dem at etablere faciliteter til udendørs undervisning i en række skolegårde. Både elever og lærere vil blive inddraget i processen og vil dermed føle ejerskab og ansvar for faciliteterne.
Danske Anlægsgartnere, Herlev Kommune og PlanMiljø ønsker at udvikle undervisningsforløb, der skal fremme brugen af skolernes egne uderum som en ”arena til læring.

4,2 mio. kr. 

Skovshoved og Tjørnegård – Lys, luft og æstetisk læring

Skolegårdene på Tjørnegårdsskolen og Skovshoved Skole lægger i dag mest op til boldspil.
Men ved at arbejde med overgangszonerne mellem bygning og skolegård og den sanselige og æstetiske oplevelse af lys, skygge og luft vil man skabe nye scener for ophold, leg, undervisning og læring. Forskellige rum skal passe til forskellige aktiviteter. Skolens medarbejdere vil være involveret i projektet fra start til slut. 

5 mio. kr

Museet for Varde By og omegn – Skovtempel i Sdr. Plantage

En opgraderet og veltænkt "skovhytte" i Sdr. Plantage, Varde, er ambitionen for et samarbejde ml. flere institutioner; museumsgruppe, naturformidlere og kommune. Brugerne er både uddannelsesinstitutioner, jobcentre, handicappede, stressramte etc.

1,3 mio. kr.

Dragør Kommune – Dagslys og frisk luft ind i hverdagen

Et mindre byggeprojekt, hvor man med en ny trappe, åbner for en høj stueetage på Dragør Skole. Dermed får man et fælles opholds- og mødested både til frikvartererne og mulighed for undervisning i frisk luft.
Trappen vil kunne lukke op for lyset, og give en hel ny fornemmelse af sammenhæng mellem ude og inde og forbinde et højt stueplan med skolegården. De bagvedliggende mindre rum vil visuelt blive forbundet med omverden, og de nye vinduesnicher i øjenhøjde vil skabe mulighed for fordybelse og ro. 

2,6 mio. kr.

Area – Adaptivt Grundrum – dagslys og frisk luft i skolerne

Projektets idé er at designe og undersøge udformningen af et ’adaptivt grundrum’ - et undervisningsareal, der ligger mellem ude og inde.
Projektet vil designe konkrete prototyper til afprøvning i to klassiske bygningstyper:

1. den klassiske byskole på 4-6 etager i tæt bebygget område med begrænsede muligheder for direkte udgang

2. den typiske ét-plans-skole fra 70erne, hvor arkitekturen kan være en udfordring for udendørsaktivitet.

Efter opstilling af prototyper vil konstruktion af 1:1 prototyper måles og evalueres dagslys og indeklima, de sociale- og læringsmæssige forhold. Undersøgelsen vil blive formidlet bredt, og resultaterne tilgængelig for flere.

1,8 mio. kr.

 

Falsled Beboerforening – Falsled Strandpark

Falsled Beboerforening arbejder målrettet på at omdanne større udeareal i byen til alsidigt aktivitetsareal med mange aktiviteter til gavn for borgere, turister m.fl. 

Projektet består af anlæg af et promenadedæk i hårdt træ fra landevejen, op gennem central del af byen og videre til det grønne område, hvor der afsluttes med en scene og soldæk samt en handicapvenlige badebro.
Projektet er 100% borgerdrevet.

1 mio. kr.

Foreningen Nyborg Aktivitetspark – Matematik Undervisningspark

Danmarks første udendørs undervisningsområde/-speciallegeplads specielt til matematik og regning. Undervisningsparken skal kunne bruges både til undervisning af talblinde og til almindelige elevers undervisning i matematik og regning, samt til kurser for lærere fra hele landet - i samarbejde med Undervisningsministeriet, Aarhus Universitet og en række skoler og undervisningsinstitutioner.
Projektet har en lang række brugere; idrætsforeninger, sygehus, rehabiliteringscenter, efterskole, ungdomsskole, skoler og gymnasier.

2,4 mio. kr.

Har du spørgsmål til vores støtte til dagslys og frisk luft, så kontakt os gerne: 

Signe Staubo Sørensen
Programchef, eventkoordinator, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 44 10 50