VILLUM FONDENs nøgletal 2012-2016 (TDKK)

*          Nøgletal er beregnet ud fra Øvrige uddelinger
**        Bortfald vil typisk bestå af restbeløb på tidligere års bevillinger, der ikke er udnyttet
***      Fra og med 2014 omfatter nøgletallet alle modtagne ansøgninger i Young Investigator Programme. Disse var tidligere indregnet som én ansøgning. Sammenligningstallene for 2012-2013 er tilrettet.
****    I 2016 stiger "Ansøgt beløb" væsentligt. Det skyldes, at VILLUM FONDEN har modtaget enkelte udenlandske ansøgninger indeholdende meget høje beløb. Hertil skal lægges, at igangsætningen af VILLUM Investigators-tiltaget har resulteret i ansøgninger for TDKK 3.680.008.

(senest opdateret 24.5.2017)

Nøgletal for VILLUM FONDEN bliver opdateret i marts 2018