Gennem tiden har vi bidraget til forskellige programmer, der alle har understøttet vores mål om at skabe forskning i verdensklasse.

Villum Kann Rasmussen professorat

VILLUM FONDEN etablerede i 2012 et varigt professorat på Niels Bohr Instituttet.

Det er den tidligere Harvard-professor Charles Marcus, der er leder af Center for Quantum Devices og nu har titlen Villum Kann Rasmussen-professor.

Spørgsmål vedrørende dette program kan rettes til forskningsdirektør Thomas Bjørnholm.  

Inaktive programmer

Visiting professor

VILLUM Visiting Professor-programmet blev etableret med det formål at styrke forskningen og undervisningen i Danmark. Bevillingerne, der i 2015-2016 udgjorde en samlet uddelingspulje på 20 mio. kr., har tiltrukket førende internationale kapaciteter på professorniveau til et gæsteophold 2-6 måneder ved en dansk forskningsinstitution.

Programmet udløber med bevillingen for 2015-2016. Igangværende bevillinger vil blive gennemført som planlagt.

Infrastruktur

VILLUM FONDEN tog i 2011 initiativ til at styrke de fysiske rammebetingelser inden for den tekniske og naturvidenskabelige forskning i Danmark.
De danske universiteter og forskningsinstitutioner blev inviteret til at indsende forslag om mulige større forskningsinfrastrukturer. 

Efter vurdering af forslag, dialog med ansøgere og hjælp fra internationale sagkyndige eksperter valgte fondens bestyrelse i slutningen af 2012 og begyndelsen af 2013 at uddele tre bevillinger på 60-75 mio. kr.

Der er ingen konkrete planer om en ny ansøgningsrunde for større forskningsinfrastrukturer, og ansøgninger kan kun fremsendes efter invitation fra fonden.

FORSKNINGSPROJEKTER

Vi har tidligere støttet enkeltstående, konkrete forskningsprojekter. Midlerne dækkede løn til ph.d.-studerende og postdocs, samt drift, rejser og anskaffelse af større apparatur, og de kunne søges af fastansatte forskere ved danske universiteter og forskningsinstitutioner. 

Programmet ophørte i januar 2016.

CENTRES OF EXCELLENCE

VILLUM FONDEN arbejdede med at styrke de bedste naturvidenskabelige og tekniske forskningsmiljøer i Danmark med større rammebevillinger. Disse er gennem tiden blevet givet som Centres of Excellence - tværfaglige centre uden mure.

Programmet ophørte i januar 2016. Det er målet, at det nye VILLUM Investigators-program skal kunne erstatte Centres of Excellence-programmet. Derfor opfordrer vi til, at nye, potentielle ansøgere til Centres of Excellence afventer ansøgningsterminen for VILLUM Investigators.

Postdoc

VILLUM FONDENs postdoc-program har haft til formål at støtte den forskningsmæssige videreuddannelse af unge, talentfulde forskere ved danske eller udenlandske universiteter. Samtidigt ønsker vi at styrke stærke danske forskningsmiljøers mulighed for at tilknytte særligt kompetente postdoc-kandidater, uanset nationalitet.

Postdoc-programmet er ophørt ved udgangen af 2016, men de igangværende bevillinger kører naturligvis, indtil de er afsluttet.

Forskningsformidling

Programmet er nu en del af uddelingsområdet 'Børn, unge og naturvidenskab'.