Formålet er at øge unge menneskers interesse i teknik og naturvidenskab og sikre deres almene, tekniske og naturvidenskabelige dannelse.

Det skal gøre dem i stand til, gennem den videnskabelige proces, at forholde sig kritisk og kreativt til viden og udvikling i det danske samfund.

Den samlede bevilling fra fonden til dette program i 2017 er på kr. 12 mio., og vi forventer at bevilge 3-6 projekter, hver med en løbetid på op til tre år. Det vil sige, at der til hvert projekt kan søges om samlet 2-4 mio. kr.

Programmet har to fokusområder:

A: Formidlingsprojekter.
Vi ønsker at støtte etablerede formidlingsprojekter, der allerede har dokumenterede væsentlige effekter og nu skal videreføres til næste niveau. Kun i helt særlige tilfælde er fonden indstillet på at støtte nye formidlingsprojekter.

B: Forskningsprojekter
Etablering af forskningsprojekter, der har til formål at udvikle evidensbaserede tilgange til udformning, implementering, integration og evaluering af projekter med det formål at fremme unges interesse og dannelse inden for det tekniske og naturvidenskabelige område.

OBS: Programmet er i øjeblikket ikke åbent for ansøgninger. Seneste ansøgningsfrist var den 28.08.2017.

Se seneste opslag og krav til ansøgning

Børn, unge og naturvidenskab - nyt uddelingsområde

Børn, unge og naturvidenskab

VILLUM FONDEN udvider sit fokus indenfor det tekniske og naturvidenskabelige område med nyt uddelingsområde. Vi planlægger et årligt uddelingsniveau på 50-100 mio. kr.