Young Investigators-programmet støtter særligt talentfulde, yngre forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning med ambitioner om at skabe egne, selvstændige forskningsprofiler. 

En typisk ansøger vil på ansøgningstidspunktet være en erfaren postdoc, adjunkt eller ung lektor, der er højst to år inde i sit lektorat. Der vil blive taget hensyn til orlov, f.eks. barselsorlov og forældreorlov. 

Ansøgeren skal kunne demonstrere, at en del af hans/hendes forskning er baseret på ideer formuleret uafhængigt af vedkommendes Ph.d.-vejleder(e). Ansøger forventes ikke på ansøgningstidspunktet at have etableret en selvstændig forskergruppe.

Søg støtte til at starte din egen forskningsgruppe - ansøg senest 20. juni, 2016, kl. 14.00

Det bevilgede beløb er på 7-10 mio. kr., og det skal dække en forskningsperiode på op til fem år. Vi forventer at bevilge 15-20 Young Investigators med opstart primo 2017.

VILLUM FONDENs young investigators 2016

Fra venstre Jan Baumbach, Emmanuel Arthur, Kasper Green Larsen, Eline Lorenzen, David Jason Koskinen, Yi Sun, Irene Tamborra, Lars A. Buchhave, Kaare Hartvig Jensen, Kira Astakhova, Søren Kegnæs, Georgios Magdis, Meike Burow, Jan O. Haerter, Thomas Sand Jespersen, Rasmus Ejlers Møgelberg, Magnus Kjærgaard, Søren Stobbe. Yderst til højre ses formanden for udvælgelseskomitéen i VILLUM FONDENs Young Investigator Programme, dr. scient Jeppe C. Dyre, Roskilde Universitet. Fraværende var to young investigators; Martin Lindegren og Elisabeth Heather Neilson. Foto: Mikael Müller

Læs mere om de 20 yngre forskere og deres projekter