VILLUM FONDEN ønsker at fremme bedre vilkår og fremtidsmuligheder for unge i Europa, særligt Central- og Østeuropa. 

Under 'Sociale indsatser i udlandet' støtter fonden projekter udviklet af gode civilsamfundsaktører, engagerede ildsjæle, offentlige aktører og NGO’er, som fremmer udviklingen af bedre vilkår for et godt ungdomsliv.

Fokusområder fra 2017

Fra 2017 sigter fonden under 'Sociale indsatser i udlandet' på langsigtede sociale investeringer i mønsterværdige og eksemplariske uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede projekter for unge.  Der sigtes mod projekter, som indeholder et potentiale for systemisk forandring til det bedre bl.a. indenfor:

 • Støtte til integration på arbejdsmarkedet - f.eks. brobygning mellem skole og virksomheder, omskolings- og iværksætterkurser, mindre lokale tekniske skoler, landbrugsudviklingscentre eller lignende
 • Udvikling og reform af det sociale og velfærdsmæssige system – f.eks. etablering af mønsterinstitutioner, forbedring af skoler, træning af lærere og socialarbejdere, etablering af scholarships og uddannelse af fremtidige ressourcepersoner mv.
Særlig prioritet i 2017

Vi vil i 2017 give prioritet til ansøgninger, der:

 • Indeholder uddannelsesinitiativer, såsom erhvervsuddannelse og arbejdsløshedsbekæmpende indsatser for unge
 • Indeholder renovering eller erhvervelse af ejendom, hvis sådanne initiativer er nødvendige for projekterne, og hvis det styrker forankring og bedre fremtidsmulighederne for indsatsen
 • Er fra Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet
Læs mere om vores strategi

VILLUM FONDENs sociale indsats i udlandet ønsker at fremme bedre vilkår og bedre fremtidsmuligheder for unge i Europa, herunder særligt i Central- og Østeuropa, på et demokratisk og samfundsmæssigt bæredygtigt grundlag. Grundlaget herfor er fondens ejerskab af firmaer i VKR-gruppen og ønsket om at støtte de samfund, man er aktiv i.

Udviklingen af bedre forhold for unge søges realiseret ved eksemplets magt gennem støtte til projekter udviklet af gode civilsamfundsaktører, engagerede ildsjæle, og offentlige aktører og NGO’er, der vil arbejde med projekter, der fremmer udviklingen af bedre vilkår for et godt ungdomsliv.

VILLUM FONDEN sigter i udlandssatsningen på langsigtede sociale investeringer i mønsterværdige og eksemplariske uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede projekter for unge. Der sigtes mod projekter, som indeholder et potentiale for systemisk forandring til det bedre bl.a. indenfor:

 1. Støtte til integration på arbejdsmarkedet - f.eks. brobygning mellem skole og virksomheder, omskolings- og iværksætterkurser, mindre lokale tekniske skoler, landbrugsudviklingscentre eller lignende
 2. Udvikling og reform af det sociale og velfærdsmæssige system – f.eks. etablering af mønsterinstitutioner, forbedring af skoler, træning af lærere og socialarbejdere, etablering af scholarships og uddannelse af fremtidige ressourcepersoner mv.

VILLUM FONDEN støtter såvel nye innovative initiativer som initiativer, der i andre sammenhænge eller andre steder har vist sin værdi ift. udvikling af en langsigtet social bæredygtig udvikling.

Virkemidlerne spænder fra dialog med ansøgermiljøerne over bistand til præcisering af projektbeskrivelser, fra kontrol af mål, indsats og økonomi, til venlig sparring og monitorering gennem hele projektperioden og støtte til udarbejdelse af rapporter og erfaringsopsamling. Hertil kommer økonomiske ressourcer til at finansiere projekterne med ”det, som er nødvendigt” for at gennemføre god kvalitet med samtidig sikring af en exitstrategi såvel som afprøvning af holdbare indsatser, der peger fremad mod konkrete bedre vilkår for unge.

Vi ønsker at være og blive anset for at være en seriøs partner med et højt ambitionsniveau, der stiller logiske og forståelige krav og kritiske og fornuftige spørgsmål til de projekter, vi samarbejder med. Vores løbende dialog med projektansøgerne - før, under og efter en bevilling - skal være relativt ubureaukratisk og meget lydhør over for gode argumenter og sund fornuft.

Som særlig indsats for 2017 vil VILLUM FONDEN:

 • give prioritet til uddannelsesinitiativer, som erhvervsuddannelse og arbejdsløshedsbekæmpende indsatser for unge
 • give prioritet til renovering eller erhvervelse af ejendom, hvis sådanne initiativer er nødvendige for projekterne, og hvis det styrker forankring og bedre fremtidsmulighederne for indsatsen
 • give geografisk prioritet til Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet
 • give mulighed for ansøgninger fra det øvrige Europa på ad hoc basis ud over mållandene, på by-invitation-only basis og i fri konkurrence med andre ansøgninger fsa. projekter, der rammer samme målgrupper og temaer som ovenfor.

Vi er både reaktive og katalytisk i vores arbejdsform, og impactorienteret i vores tilgang, med fortsat vægt på høj kvalitet og troværdighed i projekter under "Sociale indsatser i udlandet", der virker med et almennyttigt sigte for et bedre ungeliv.

Hvad har vi støttet?

I perioden 2007-2016 har VILLUM FONDEN støttet en lang række projekter udenfor Danmark; i Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumænien, Tjekkiet, Slovakiet og i Grønland. 

Få mere at vide om projekterne i publikationerne, videohilsnerne og det interaktive kort herunder.

Videohilsner

Se rækken af videohilsner fra vores projekter i udlandet (på engelsk)

Projekter i Bulgarien

I denne elektroniske publikation kan du læse mere om de projekter i Bulgarien, som VILLUM FONDEN har støttet (på engelsk).

Få et blik ind i projekterne i Europa

Læs mere om projekterne og menneskene bag i denne publikation (på engelsk).

Vi støtter børn og unge i Central- og Østeuropa

Se en række eksempler på projekter (på engelsk).

Geografisk oversigtskort

Find mere information om de enkelte projekter på kortet.

 
Kontakt os

 

Jens-Jørgen Pedersen
Fondsrådgiver, programansvarlig, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 20 28 95 53
Conni E. Cederholm
Projektkoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 82 75 62