Ane Hendriksen
Direktør, uddelingsområder, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 40 60 39 38
Lars Hansen
Direktør, uddelingsområder, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 61 10 50
Per Skovsted
Direktør, formueforvaltning, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 39 57 09 83