Programmedarbejder til VELUX FONDENs uddelingsområde ”Aktive ældre”

 

VELUX FONDEN søger en medarbejder med erfaring fra aktiviteter i og omkring lokalsamfund og foreninger i Danmark samt stor og dokumenteret forståelse for de muligheder og udfordringer, der gør sig gældende for ældre i Danmark. Du skal kunne udføre et bredt spektrum af administrative opgaver. Derudover skal du medvirke til nytænkning og udvikling af uddelingsområdet. Din faglige reference er til den programansvarlige på uddelingsområdet. Du skal derudover indgå i et fagligt bredt funderet fondssekretariat med p.t. 42 medarbejdere.

Stillingen indebærer følgende arbejdsopgaver:

 • Sagsbehandle ansøgninger på baggrund af fastlagte retningslinjer og bevillingskriterier
 • Deltage i fremlæggelse af indstillinger til bevillingsmøder
 • Selvstændigt varetage opfølgning efter bevillingsmøder, dvs. meddelelse af bevillinger, organisering af bevillingsarkiv og håndtering af spørgsmål fra bevillingsmodtagere
 • Sagsbehandle udbetaling af bevillinger, dvs. vurdering af anmodninger og dokumentation
 • Foretage formidling af uddelingsområdet på oplysningsmøder for aktive ældre
 • Indsamle, bearbejde og reflektere over data for ældreområdet
 • Kvalitetskontrollere indkomne ansøgninger og håndtere dokumenter og registreringer i fondsadministrationssystem
 • Bistå potentielle ansøgere og svare på spørgsmål om uddelingsområdet, herunder vejledning i brug af elektronisk ansøgningsportal.

Den ideelle nye medarbejder er kendetegnet ved:

 • Stor livserfaring, lokalsamfunds- og foreningsforståelse
 • Et indgående kendskab til og interesse for ældreområdet samt stærkt netværk
 • Gode analytiske evner, kritisk sans og grundighed
 • En sikker og ligefrem mundtlig såvel som skriftlig fremstilling på dansk
 • Forståelse for, at detaljen er lige så vigtig som overblikket
 • Fokus på videndeling og gode relationer til ansøgermiljøerne, kolleger og samarbejdspartnere, internt som eksternt
 • IT-færdigheder i top.

Vi søger en åben, tillidsfuld dialog med bevillingsmodtagerne og lægger vægt på:

 • Menneskeforståelse og empati
 • En høj personlig integritet og selvstændighed
 • En udadvendt, professionel og seriøs fremtræden
 • En serviceorienteret holdning til samtlige opgaver
 • En holdspiller, som proaktivt udviser engagement og kollegialitet. 

Ansøgning med CV, herunder referencer og foto, sendes pr. e-mail til administrativ koordinator Lise Ravn på lr@veluxfoundations.dk mærket ’Programmedarbejder’ i emnefeltet. Ansøgningen skal være fonden i hænde senest fredag den 24. marts 2017.

Læs mere om uddelingsområdet "Aktive ældre" her. Eventuelle spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til direktør Ane Hendriksen, tlf. 4060 3938, eller programansvarlig fondsrådgiver Frank Ulmer Jørgensen, tlf. 2941 8135.

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. I 2016 uddelte VELUX FONDEN 259 mio. kr. til almennyttige formål.