VILLUM FONDEN søger programansvarlig til nyt uddelingsområde med fokus på danske børn og unges forståelse for teknik og naturvidenskab.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 og har siden dengang haft støtte til teknisk og naturvidenskabelig forskning som et kerneområde. Denne støtte sker primært via bevillinger til forskere ved danske universiteter.

Vi har nu besluttet at udvide fokus inden for det tekniske og naturvidenskabelige område med et nyt uddelingsområde under overskriften 'Børn, unge og naturvidenskab'.

Det nye uddelingsområde har fokus på at øge børn og unges tekniske og naturvidenskabelige interesse og kompetencer. Både for at styrke almen dannelse, der gør børn og unge i stand til at forholde sig kritisk og kreativt til viden og udvikling i det danske samfund, og for at sikre fortsat vækst og velfærd i Danmark, bl.a. baseret på kvalificeret arbejdskraft med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer.

I første omgang vil indsatsen vare 5-10 år, og vi planlægger i denne periode et årligt uddelingsniveau på 50-100 millioner kroner.

Vi har brug for en dygtig programansvarlig, der kan hjælpe os med at udvikle og implementere strategien bag det nye uddelingsområde.

Den ideelle kandidat

Vi forestiller os, at vores nye kollega har flere af følgende kvalifikationer:

  • bred erfaring og netværk inden for børne- og ungeområdet
  • erfaring med arbejde inden for naturfagene og overblik over tendenserne og udfordringer på området
  • stort kendskab til og/eller stor interesse for naturfagsdidaktik
  • ledelseserfaring fra uddannelses-, vidensinstitution eller andet relevant område
  • erfaringer med at udvikle og implementere målrettede, komplekse strategier
  • erfaring med at drive større systemiske forandringsprojekter med mange forskellige aktører, herunder forståelse for og indsigt i politiske og offentlige systemer.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Løn og ansættelsesforhold efter aftale.

Ansøgning og CV sendes pr. e-mail til Odgers Berndtson, partner Mikael Frederiksen, på mikael.frederiksen@odgersberndtson.dk, mærket ’programansvarlig’ i emnefeltet, senest fredag den 28. juli 2017 kl. 13.00.

Da arbejdet vil være baseret på en åben, opsøgende og tillidsfuld dialog med en række interessenter, lægger vi også vægt på:

  • personlig integritet og selvstændighed
  • en dialogsøgende, lyttende, uformel og klart kommunikerende fremtræden.

Men vigtigst er det, at du har ønsket og ambitionen om at være med til at gøre en forskel – at skabe og implementere indsatser, der kan bidrage til at øge danske børn og unges interesse og kompetencer inden for teknik og naturvidenskab.

En unik mulighed og et langt træk med mange interessenter

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond og kan som sådan komplementere offentlige og private aktører på området, ligesom vi har særlige muligheder for at bidrage til løsningerne.                          

Ambitionen med vores nye uddelingsområde er høj, og løsningerne, som vi gerne vil bidrage til, komplekse. Det er derfor nødvendigt, at vi holder fast i uddelingsområdet over en lang periode og samtidig er fleksible og tilpasningsdygtige i udformningen og udviklingen af uddelingsområdet.

Vi forventer, at både udvikling og implementering foregår i samarbejde med en række forskellige både private og offentlige aktører, og arbejdet forudses derfor at kræve en både multidisciplinær og multiinstitutionel indsats.

Den programansvarlige vil med reference til VILLUM FONDENs direktør skulle arbejde tæt sammen om opgaven med fondens bestyrelse samt kolleger og eksisterende aktiviteter inden for det tekniske og naturvidenskabelige område.

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til direktør for VILLUM FONDEN Lars Hansen, e-mail lha@veluxfoundations.dk eller til Mikael Frederiksen på mikael.frederiksen@odgersberndtson.dk /tlf. 3314 3636.

Børn, unge og naturvidenskab

Nyt uddelingsområde i VILLUM FONDEN med fokus på at øge børn og unges tekniske og naturvidenskabelige interesse og kompetencer. 

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til:

Lars Hansen
Direktør, uddelingsområder, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 61 10 50