Fondsrådgiver til VELUX FONDENs humanvidenskabelige uddelingsområde

VELUX FONDEN søger en akademisk medarbejder med en kandidatgrad i et humanistisk fag med tværfaglig kobling til informationsvidenskab e.l. faglighed til en bred vifte af administrative og analytiske opgaver.

Fondens humanvidenskabelige uddelingsområde er vokset kraftigt gennem de seneste år, bl.a. med kernegruppeprogrammet, museumsprogrammet og det tværgående program. Området varetages p.t. af en programansvarlig fondsrådgiver og yderligere en fondsrådgiver. Du vil indgå i dette team, som er præget af en tæt, daglig og uformel samarbejdsform. Teamet er del af et fagligt bredt funderet fondssekretariat med ca. 40 medarbejdere.

Arbejdsopgaverne

 • Varetagelse af administrative opgaver i de tre programmer
 • Planlægning af møder og seminarer samt udarbejdelse af referater
 • Planlægning af administrative processer omkring programmernes ansøgningsrunder
 • Administrativ behandling af henvendelser, interessetilkendegivelser og ansøgninger på uddelingsområdet
 • Opfølgning og administrativ monitorering af bevilgede projekter, herunder udbetalingsplaner, afrapportering og evaluering
 • Bidrag til intern og ekstern kommunikation omkring de tre programmer
 • Løbende, systematisk indsamling, analyse og formidling af relevant data og information om bevilgede projekter og det humanvidenskabelige områdes udvikling, institutioner og rammevilkår som baggrundsinformation for fondsrådgiverteamets strategiudvikling og evalueringsprocesser.

Den ideelle medarbejder

 • Kandidatgrad i et humanistisk fag med tværfaglig kobling til informationsvidenskab e.l. faglighed
 • Nyuddannet med relevant administrativ studiejoberfaring eller et par års erfaring fra en lignende stilling
 • Stærke administrative og organisatoriske evner og interesse for sagsbehandling
 • Stærke analytiske evner, med solid beherskelse af metoder til kvantitativ og kvalitativ data- og informationsindsamling samt analyse
 • Solide IT-færdigheder
 • Gode evner til at formidle komplekst stof i en sikker og ligefrem skriftlig fremstilling på dansk såvel som engelsk
 • Overblik over humanvidenskabernes teori og metode og udviklingstendenserne i de humanvidenskabelige fag
 • Overblik over universitetsverdenens forhold og aktuelle udfordringer samt evalueringspraksisser
 • Kritisk sans og grundighed.

Da uddelingsområdet er baseret på en åben, opsøgende og tillidsfuld dialog med forskningsmiljøer, ansøgere og bevillingsmodtagere, lægger vi endvidere vægt på:

 • Personlig integritet og selvstændighed
 • En dialogsøgende, lyttende, uformel og klart kommunikerende fremtræden.

Løn og ansættelsesforhold efter aftale.

Ansøgning, CV med foto samt anbefalinger sendes pr. e-mail til administrativ koordinator Lise Ravn på lr@veluxfoundations.dk mærket ’fondsrådgiver’ i emnefeltet senest fredag den 19. maj 2017 kl. 13.00.

Der vil blive anvendt ekstern konsulent i ansættelsesproceduren.

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til:

Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programansvarlig, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07