Ansvarlighed og transparens i højsædet! Som fonde skal vi udfylde vores rolle - at støtte almennyttige projekter - i civilsamfundet på mønsterværdig vis.

Det stiller krav til at handle ansvarligt internt hos fondene og til at være transparente i dialogen med omverdenen. Med bevillingerne tilstræber vi at støtte de bedste ansøgere og projekter.

Dette sker ved at tage aktivt del i aktuelle samfundsrelaterede dagsordner, ved at være tilgængelige og ved altid at arbejde for at få sat et positivt og mærkbart aftryk. Et aftryk, som gør en forskel i samarbejdet med den enkelte bevillingsmodtager og for samfundet som helhed.

Vi mærker tydeligt, at interessen for fonde generelt i samfundet er øget. I fondenes daglige virke oplever vi det på antallet af ansøgere og en øget opmærksomhed om vores virke.