VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er begge almennyttige fonde, der arbejder under den fælles paraply THE VELUX FOUNDATIONS.

At gøre en forskel

Takket være resultaterne i VKR Gruppen og de 13.500 medarbejderes daglige indsats kan VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN uddele midler til en lang række samfundsnyttige formål.

Fondene støtter en bred vifte af projekter og aktiviteter indenfor forskning, miljø, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2016 uddelte de to fonde tilsammen over 1,1 mia. kr. til almennyttige formål.

Fondene er stiftet af Villum Kann Rasmussen. Han var grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen, der alle har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

 

VILLUM FONDEN

Fonden er stiftet i 1971. Bevilgede 902 mio. kr. i 2016.
Fonden støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning, miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. Fonden uddeler desuden Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning.

VILLUM FONDENs vision
VILLUM FONDEN ønsker at være en mønsterfond. Som mønsterfond vil vi forvalte arven efter fondsstifteren, Villum Kann Rasmussen, således at hans tanker, idéer og fondens fundats tilgodeses og medvirker til at præge fremtiden for vores uddelingsområder, for samfundet og for firmagruppen.

VELUX FONDEN

Fonden er stiftet i 1981. Bevilgede 259 mio. kr. i 2016.
Fonden støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme et videnbaseret, oplyst, rummeligt, inkluderende og bæredygtigt samfund. Fondens prioriterede områder er aktive ældre, øjen- og aldringsforskning. Fonden uddeler desuden Dagslysprisen sammen med VILLUM FONDEN.

 

Associerede fonde
VELUX Stiftung, Schweiz

Fonden er stiftet i 1980. Bevilgede 37,1 mio. kr. i 2016.
Fonden støtter forskning indenfor sund aldring, dagslys og mennesker, dagslys og mennesker, dagslys og natur, dagslysteknologi og øjenforskning. De støttede projekter skal dels kunne adressere problemstillinger indenfor videnskab eller i samfundet, og dels kunne bidrage til løsninger af disse problemstillinger.

www.veluxstiftung.ch

V. Kann Rasmussen Foundation, USA

Fonden er stiftet i 1991. Bevilgede 38,3 mio. kr. i 2016.
Fonden har som primært formål at støtte miljømæssige projekter indenfor biodiversitet, klima og bæredygtig produktion og forbrug. Fonden fokuserer geografisk på projekter i USA og mindre internationale initiativer. Fonden yder desuden støtte til sociale formål i Greenwood, South Carolina, hvor VELUX har produktions- og salgsselskaber.

www.vkrf.org

Medarbejderfond for VKR Gruppen

Fonden er stiftet i 1991 af VILLUM FONDEN. Bevilgede 7,9 mio. kr. i 2016.
Fonden yder støtte til VKR Gruppens medarbejdere indenfor forskellige områder, først og fremmest i forbindelse med:

  • Ulykke eller sygdom
  • Medarbejdernes børns uddannelse
  • Almennyttige formål i geografisk nærhed af VKR Gruppens selskaber.

www.employeefoundation.com