En fond er almennyttig, når den har til formål at gavne den brede befolkning, fx ved at understøtte forskning, social udvikling, miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, kunst, uddannelse, idræt eller en bæredygtig fremtid. En almennyttig fond arbejder ud fra en fundats (fondens vedtægter) og kan ikke tilgodese politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser.

Der findes to former for fonde i dansk ret:

  1. Almennyttige, ikke-erhvervsdrivende fonde, som er reguleret af fondsloven og underlagt Civilstyrelsens fondstilsyn

  2. Erhvervsdrivende fonde, som er reguleret af erhvervsfondsloven og underlagt Erhvervsstyrelsens tilsyn.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde. Og det selvom VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Holding, der huser den 13.500 mand store koncern af virksomheder, hvoraf de mest kendte er VELUX, VELFAC og Rationel Vinduer. Men fonden har ikke bestemmende indflydelse på erhvervsvirksomheden, selv med sit majoritetsejerskab. Og derfor er der tale om en almennyttig fond.
 

Læs vores fundatser

En fundats sætter rammen for en fonds uddelinger. Læs vores fundatser, og få mere at vide om baggrunden for de to fondes almennyttige virke.

Ejerskab og vores relation til VKR Holding

VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Holding A/S, mens VELUX FONDEN ikke har ejerandele i firmaet.