VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er begge almennyttige fonde. Og det selvom VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Holding, der huser den mere end 14.000 mand store koncern af virksomheder, hvoraf de mest kendte er VELUX, VELFAC og Rationel Vinduer. Men fonden har ikke bestemmende indflydelse på erhvervsvirksomheden, selv med sit majoritetsejerskab. Og derfor er der tale om en almennyttig fond og ikk en erhvervsdrivende fond.

De to fonde arbejder ud fra hver deres fundats (fondens vedtægter) og kan ikke tilgodese politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser.

Læs vores fundatser

En fundats sætter rammen for en fonds uddelinger. Læs vores fundatser, og få mere at vide om baggrunden for de to fondes almennyttige virke.

Ejerskab og vores relation til VKR Holding

VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Holding A/S, mens VELUX FONDEN ikke har ejerandele i firmaet.