Både VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har i de senere år øget bevillingerne markant. Det skyldes primært de gode resultater, der er opnået i VKR Gruppen, samt et godt afkast af de stadig større formuer. Her kan du se, hvordan bevillingerne fordeler sig på de forskellige uddelingsområder.

VILLUM FONDENs samlede bevillinger 2012-2016

VELUX FONDENs samlede bevillinger 2012-2016