Brug af logo

Husk, at det relevante logo bør placeres på en hvid baggrund og med tilstrækkelig fri plads omkring, så det fremstår både luftigt og læsbart uanset størrelse. 

Hvis baggrundsfarven er meget mørk, eller læsbarheden på anden måde er forringet, kan logoet benyttes med et hvidt baggrundsfelt.

Vores logo er altid blåt. Bomærket er en fast del af logoet og skal altid med. Bomærket viser en skrå glasflade gennemtrængt af tre rette linjer, der symboliserer det ubrudte lys’ indtrængen gennem en tagflade.

Logooversigt

Vælg det fælles logo for THE VELUX FOUNDATIONS ved offentliggørelse af bevillinger i udlandet eller i Danmark overfor et internationalt publikum.
Desuden ved offentliggørelse af en bevilling, der har modtaget støtte fra både VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN.

 

Hent

Vælg logoet for VILLUM FONDEN - ved offentliggørelse af bevillinger fra VILLUM FONDEN i Danmark. Ved internationale bevillinger skal du bruge logoet THE VELUX FOUNDATIONS

 

Hent

Vælg logoet for VELUX FONDEN - ved offentliggørelse af bevillinger fra VELUX FONDEN

Hent
Omtale af fondene

Vi foretrækker, at vores navn bliver skrevet med versaler. I pressemeddelelser og ved præsentationer kan følgende standardtekst benyttes:
 

VILLUM FONDEN

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2016 uddelte VILLUM FONDEN 902 millioner kr.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.

VELUX FONDEN

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Derudover støtter fonden aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. I 2016 uddelte VELUX FONDEN 259 millioner kr.

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.
 

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde, der støtter forskning, miljø, sociale og kulturelle projekter i ind- og udland. I 2016 uddelte de to fonde tilsammen over 1,1 mia. kr.

Begge fonde er stiftet af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Anerkendelse/'Acknowledgements'

Af hensyn til åbenhed om finansieringskilder skal det så vidt muligt synliggøres (i udgivelser, på relevant hjemmeside e.l.), at dit projekt er støttet af fondene, gerne med brug af vores logo efter gældende retningslinjer (se herover). 

Eksempel: "Dette projekt er støttet af VILLUM FONDEN".

 

Har du brug for et logo i et andet format eller spørgsmål vedrørende brug af logo, så kontakt os gerne.

Signe Krabek
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 20 49 68 69