Når du har modtaget en bevilling fra VILLUM FONDEN eller VELUX FONDEN, forventer vi, at du følger vores retningslinjer mht. rapportering og offentliggørelse

Rapportering

Har du fået støtte til et projekt, bør du tale med en fondsrådgiver om afrapportering,
Både undervejs og når projektet er slut. Tjek dit bevillingsbrev for nærmere kontaktoplysninger. 

Du kan finde skabeloner til rapportering inden for vores forskellige uddelingsområder her. 

Skabeloner til rapportering

Bemærk, at vi på det teknisk- og naturvidenskabelige område er tilknyttet værktøjet Researchfish.

Læs om Researchfish

Offentliggørelse

Vi forventer desuden, at du vil fortælle en bredere kreds om den gavn og samfundsnytte, som dit projekt vil tilføre. 

Hos fondene hylder vi princippet om, at det er bevillingsmodtagerne, der bedst kan fortælle om et projekts almennyttige effekt.

Træk på os

Det glæder os, når vores bevillingsmodtagere ved, hvem der bør høre om et projekt, og hvordan den formidling kan ske. 

Er det fx Alzheimerforeningen, der har modtaget en bevilling til at hjælpe børn af demente forældre, så har Alzheimerforeningen selv både netværket og den nødvendige viden til at få budskaberne bredt ud og ramme de relevante brugere.

Andre organisationer og bevillingsmodtagere foretrækker at tale formidlingsopgaven igennem med os, og vi bistår altid gerne med sparring og input vedr. offentliggørelse af en bevilling.

Vi går ud fra, at du som bevillingsmodtager tager têten i kommunikationsarbejdet. Træk gerne på os, både når selve bevillingen er uddelt, men også gerne ved en begivenhed, åbning eller event, der synliggør resultatet af de uddelte midler.

Læs mere om brug af vores logo og præsentation af fondene ved omtale.

Logo og standardtekster

Har du spørgsmål vedr. offentliggørelse, så kontakt os:
Signe Krabek
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 20 49 68 69