På kulturområdet har både VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN gennem mange år prioriteret bevillinger til museumsverdenen.

Bevillingerne er historisk blevet givet til en bred vifte af projekter. Fra meget store bevillinger til nyt museumsbyggeri over bevillinger til magasinbygninger, fysiske udstillingsfaciliteter og konserveringsprojekter til en lang række forsknings- og formidlingsprojekter på landets museer.

Museumssatsning

VELUX FONDEN prioriterer i dag sine midler på området til en særlig museumssatsning. Museumssatsningen er i såvel proces som indhold udfoldet i tæt sammenhæng med vores humanvidenskabelige satsning.

For at sikre den største og mest langsigtede værdi af satsningen har det fra begyndelsen været vores ønske at udforme den i tæt dialog med museernes egne forslag og ønsker.

Det overordnede formål er at styrke museernes bestræbelser på at håndtere en aktuel, dobbelt udfordring: På den ene side ønsket om at styrke deres forskning. På den anden side ønsket om at udvikle deres formidling til et bredere publikum. Satsningen vil derfor fremme projekter, der

  • styrker integrationen mellem museernes forsknings- og formidlingsaktiviteter
  • styrker samarbejde, brobygning og vekselvirkning mellem museernes forskere og formidlere og universiteternes forskere
  • bidrager til, at humanvidenskabelig forskningsfunderet viden bliver formidlet til den bredere offentlighed gennem engagerende, gennemslagskraftige formidlingsformer på det moderne publikums præmisser.

Vi støtter frie, forsker- og formidlerdrevne kollektive projekter med tæt integrerede forsknings- og formidlingskomponenter. Relevante projekter ligger indenfor fagområderne kunst- og kulturhistorie, formidling og museologi.

Se alle bevillinger under Museumssatsningen

Hent

Der er årlige opslag med åben indkaldelse af interessetilkendegivelser. Blandt disse inviterer vi videre til fuld ansøgning. Årlige bevillinger sker i konkurrence mellem disse på grundlag af individuelle, eksterne, udenlandske fagfællebedømmelser af hver ansøgning.

Den nye historie i Jelling

Nye og enestående arkæologiske fund har skabt behov for en udvidelse af Kongernes Jelling og en formidling i verdensklasse.

 
Kontakt os
Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programansvarlig, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07