Bestyrelserne i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har de seneste par år styrket fondenes bedømmelsesproces.

Dette er sket ved nedsættelse af arbejdsgrupper og komitéer indenfor de forskellige uddelingsområder og programmer. 

Arbejdsgrupper

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nedsat et antal arbejdsgrupper, som navnlig skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Arbejdsgrupperne har til formål at bistå bestyrelsen med strategiudvikling såvel som behandling og indstillinger til beslutning for så vidt angår ansøgninger og projekter inden for udvalgte områder, pt. de enkelte uddelingsområder samt formueforvaltningen. 

Teknisk og naturvidenskabelig forskning

Anja Boisen, professor, Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN

Björn Ottersten, professor, University of Luxembourg & KTH Royal Institute of Technology

Guy Marin, professor, Department of Materials, Textiles and Chemical Engineering, Ghent University

Jane Clarke, professor, Department of Chemistry, University of Cambridge

Peter Landrock, professor, Chairman Cryptommathic A/S, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN

Poul Henrik Damgaard, professor, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Sociale indsatser i Danmark

Birgitte Mazanti, centerleder i Center for Boligsocial Udvikling, eksternt medlem

Bjarne Graabæk Thomsen, fhv. koncerndirektør, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN

Hans Peter Jensen, fil.dr., efor, Egmont Kollegiet, eksternt medlem

Kamilla Kann Rasmussen, pædagog, bestyrelsesmedlem, VELUX FONDEN

Ole Pass, fhv. socialdirektør, eksternt medlem

Sociale indsatser i udlandet

Bjarne Graabæk Thomsen, fhv. koncerndirektør, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN

Eva Zeuthen Bentsen, partner i Odgers Berndtson, ph.d., cand.merc., bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN

Kultur og samfund

Bjarne Graabæk Thomsen, fhv. koncerndirektør, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN

Jens Kann-Rasmussen, manager, VELUX A/S, civilingeniør, formand, VILLUM FONDEN

Lars Kann-Rasmussen, akademiingeniør, eksternt medlem

Miljø

Astrid Kann-Rasmussen, sygeplejerske, observatør, VELUX FONDEN

Mikael Skou Andersen, professor, Institut for Miljøvidenskab og Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, ph.d., cand.scient.pol., eksternt medlem

Minik Rosing, professor, Statens Naturhistorisk Museum, Københavns Universitet, lic.scient. , cand.scient., næstformand, VELUX FONDEN

Søren Hermansen, direktør, Energiakademiet Samsø, landmand, eksternt medlem

Humanvidenskabelig forskning og kultur

Jens Oddershede, professor, dr.scient., bestyrelsesmedlem, VELUX FONDEN

Marianne Zibrandtsen, gymnasierektor, Aurehøj Gymnasieum, cand.mag., eksternt medlem

Marie Louise Bech Nosch, professor, Københavns Universitet, cand.mag., bestyrelsesmedlem, VELUX FONDEN

Komitéer

Komitéer bistår med udvælgelse og rådgivning.

Ved ansøgninger til VILLUM FONDENs Young Investigator Programme har vi  nedsat en særlig programkomité til at udvælge de bedst egnede kandidater.

Modtageren af Årslegatet udpeges af VILLUM FONDENs bestyrelse efter indstilling fra en sagkyndig komité.

Begge bestyrelser trækker på en særlig nedsat Investment Committee, der rådgiver om investeringspraksis.

VILLUM Young Investigator Programme

Professor Frede Blaabjerg, Department of Energy Technology, Aalborg University, Denmark (Chair)

Professor Bart de Moor, Department of Electrical Engineering, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

Professor Dorte Juul Jensen, Department of Wind Energy, Technical University of Denmark

Professor Henrik Bruus, Department of Physics, Technical University of Denmark

Professor Charlotte Fløe Kristjansen, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen

Professor Owen Lewis, Department of Zoology, University of Oxford, UK

Villum Outreach and Education Programme 2017

Professor emeritus Nils O. Andersen, The Niels Bohr Institute, Copenhagen University, Denmark.

Professor Doris Jorde, Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo, Norway.

Aff Hjarnø, teacher and science coordinator, St. Heddinge School, St. Heddinge, Denmark

Additional members may be added following the deadline of the call. Updates can be found here.

Årslegatet

Cand.scient., dr.scient., ph.d. Barbara Ann Halkier, professor, Institut for Plante og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Cand.scient., ph.d. Lars Arge, professor, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Dr.ir. Marcel Somers, professor og sektionsleder, Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet (formand)

Investment Committee

Cand.polit. Dorrit Vanglo, direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, eksternt medlem

Cand.oecon, Jan Østergaard, investeringsdirektør, Industriens Pension, eksternt medlem

Civilingeniør Jens Kann-Rasmussen, afdelingsleder, VELUX A/S, formand, VILLUM FONDEN

Dr.scient. Jens Oddershede, professor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet, bestyrelsesmedlem, VELUX FONDEN

 

Honorarer

Arbejdsgruppemedlemmer modtager et honorar på 75.000 kr. pr. år.

Sagkyndige og jurymedlemmer modtager et honorar pr. opgave/efter timeforbrug.

Komitémedlemmer modtager et årligt honorar efter arbejdsindsats.