Bestyrelserne i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har de seneste par år styrket fondenes bedømmelsesproces.

Dette er sket ved nedsættelse af arbejdsgrupper og komitéer indenfor de forskellige uddelingsområder og programmer. 

Komitéer bistår med udvælgelse og rådgivning

Ved ansøgninger til VILLUM FONDENs Young Investigator Programme har vi  nedsat en særlig programkomité til at udvælge de bedst egnede kandidater.

Modtageren af årslegatet udpeges af VILLUM FONDENs bestyrelse efter indstilling fra en sagkyndig komité.

Begge bestyrelser trækker på en særlig nedsat Investment Committee, der rådgiver om investeringspraksis.

Arbejdsgrupper
Teknisk og naturvidenskabelig forskning

Cand.scient., ph.d. Anja Boisen, professor, Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN

Cand.scient., ph.d. Anne S. Meyer, professor og centerleder, Institut for Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet, eksternt medlem

Cand.scient., ph.d. Björn Ottersten, professor og medstifter af  Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust, University of Luxembourg, eksternt medlem

Cand.scient., ph.d. Guy Marin, professor og direktør for The Laboratory for Chemical Technology, Ghent University, eksternt medlem

Cand.scient., ph.d. Peter Landrock, direktør, Cryptomathic A/S, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN

Cand.scient., ph.d. Poul Henrik Damgaard, professor og direktør, Teoretisk partikelfysik og kosmologi, Niels Bohr Institutet, eksternt medlem

Sociale indsatser i Danmark

Bjarne Graabæk Thomsen, fhv. koncerndirektør, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN

Fil.dr. Hans Peter Jensen, efor, Egmont Kollegiet, eksternt medlem

Cand.scient.soc. Ib Oustrup, direktør, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, eksternt medlem

Pædagog Kamilla Kann Rasmussen, bestyrelsesmedlem, VELUX FONDEN

BA samfundsfag, handelsuddannet, Susanne Larsen, erhvervskvinde, professionelt bestyrelsesmedlem,  eksternt medlem

Sociale indsatser i udlandet

Bjarne Graabæk Thomsen, fhv. koncerndirektør, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN

Cand.merc., ph.d. Eva Zeuthen Bentsen, partner i Odgers Berndtson, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN

Samfund

Bjarne Graabæk Thomsen, fhv. koncerndirektør, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN

Civilingeniør Jens Kann-Rasmussen, manager, VELUX A/S, formand, VILLUM FONDEN

Akademiingeniør Lars Kann-Rasmussen, eksternt medlem

Miljø

Sygeplejerske Astrid Kann-Rasmussen, observatør, VILLUM FONDEN

Kristian Kann Rasmussen, selvstændig, observatør, VELUX FONDEN

Cand.scient.pol., ph.d. Mikael Skou Andersen, professor, Insitut for Miljøvidenskab og Instut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, eksternt medlem

Cand.scient., lic.scient. Minik Rosing, professor, Statens Naturhistorisk Museum, Københavns Universitet, næstformand, VELUX FONDEN

Cand.scient. Steen Riisgaard, næstformand, VILLUM FONDEN

Landmand Søren Hermansen, direktør, Energiakademiet Samsø, eksternt medlem

Humanvidenskabelig forskning og kultur

Dr.scient. Jens Oddershede, professor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet, bestyrelsesmedlem, VELUX FONDEN

Cand.mag. Marianne Zibrandtsen, gymnasierektor Aurehøj Gymnasieum, eksternt medlem

Cand.mag. Marie Louise Bech Nosch, professor, centerleder, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, bestyrelsesmedlem, VELUX FONDEN

 

 
Komitéer
Investment Committee

Cand.polit. Dorrit Vanglo, direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, eksternt medlem

Cand.oecon, Jan Østergaard, investeringsdirektør, Industriens Pension, eksternt medlem

Civilingeniør Jens Kann-Rasmussen, afdelingsleder, VELUX A/S, formand, VILLUM FONDEN

Dr.scient. Jens Oddershede, professor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet, bestyrelsesmedlem, VELUX FONDEN

 

Årslegatet

Cand.scient., dr.scient., ph.d. Barbara Ann Halkier, professor, Institut for Plante og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Cand.scient., ph.d. Lars Arge, professor, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Dr.ir. Marcel Somers, professor og sektionsleder, Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet (formand)

VILLUM Young Investigator Programme

MSc, Ph.d. Bart de Moor, Professor, Department of Electrical Engineering, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien

Cand.scient., ph.d. Birthe Kragelund, professor, Institut for Biologi, Københavns Universitet (formand)

Dr.Techn, Ph.d. Dorte Juul Jensen, professor, Institut for Vindenergi, Danmarks Tekniske Universitet

Cand.scient., ph.d. Finn Surlyk, professor emeritus, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Civilingeniør, ph.d. Frede Blaabjerg, professor, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet

Cand.scient., ph.d. Henrik Bruus. professor, Institut for Fysik, Danmarks Tekniske Universitet