Som almennyttige fonde ønsker vi at leve op til både omverdenens og egne krav om transparens og åbenhed, som vedrører vores organisation og aktiviteter. Fondene følger derfor en række retningslinjer for god fondsledelse, habilitet og interessekonflikter mv.

 
God fondsledelse

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN tilstræber at følge 'Anbefalingerne for god Fondsledelse’ på lige fod med de erhvervsdrevne fonde.

Dokumenterne omkring 'Anbefalingerne for god Fondsledelse’ nedenfor er senest opdateret i marts 2017 for VILLUM FONDEN og i juni 2016 for VELUX FONDEN.

VILLUM FONDEN - Anbefalinger for god Fondsledelse

VELUX FONDEN - Anbefalinger for god Fondsledelse

 
Habilitet og interessekonflikter

Som fonde ønsker vi at sikre transparens om vores daglige arbejde. Det gælder ikke mindst på området habilitet og dermed vores relationer til ansøgere, samarbejdspartnere, leverandører m.fl. Fondenes bestyrelser og arbejdsgrupper har derfor drøftet og vedtaget en række principper og retningslinjer, så både  bestyrelsesmedlemmer, direktion, medarbejdere og sagkyndige følger almindelig praksis omkring habilitet.

Kort fortalt gælder følgende:

  • Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af vores arbejdsgrupper tager aktivt stilling fra sag til sag, hvis der er en relation til en ansøger eller en sagkyndig. Derfor deltager de ikke, mens en sådan sag bliver behandlet og besluttet  på et møde.
  • Bestyrelsen beslutter, hvilke sager som skal viderebehandles, og hvilke der skal bevilges. Direktion og fondsrådgivere deltager i sagsbehandlingen.
  • Sagkyndige, der bistår med faglig bedømmelse af ansøgninger, bliver hver gang bedt om at redegøre for, om de er inhabile i forhold til konkrete ansøgninger.

Se notatet vedrørende vores principper for habilitet nedenfor:

Notat om principper for habilitet

 
Europæisk netværk for fonde

Begge fonde er tilsluttet European Foundation Centre's (EFC) principper for god fondsledelse. 

EFC Principles of Good Practice
 

'Research integrity'

En væsentlig del af fondenes bevillinger støtter forskning. Derfor har vi valgt at tilslutte os principperne i Danish Code of Conduct for Research Integrity. 

Danish Code of Conduct for Research Integrity

 
'Open Access'

Fondene følger de offentlige forskningsråd og fondes Open Access-politik.

Open Access-politik