VELUX FONDEN støtter både yngre og ældre forskeres arbejde indenfor øjenforskning 
 

At støtte øjenforskning er nøje beskrevet som et prioriteret område i VELUX FONDENs fundats, og vi har derfor støttet området i mange år. VELUX FONDEN har igennem årene bevilget midler til en bred vifte af øjenprojekter, som spænder fra basal laboratorieforskning, epidemiologiske studier til kliniske studier.

Formålet er at støtte perspektivrig øjenforskning af høj forskningsmæssig kvalitet samt projekter af høj relevans for øjenforskningen. Desuden er det fondens mål at støtte forskere og praktikere, der i tæt samarbejde gennemfører og formidler forsknings- og praksisbaseret viden, som er til gavn for patienterne, sundhedssektoren og beslutningstagerne på øjenområdet.

VELUX FONDEN har i 2017 afsat en pulje på kr. 6 mio. til postdoc stipendier til yngre øjenforskere. Stipendierne skal udvikle og fastholde kompetente forskere i starten af deres selvstændige forskerkarriere. Stipendierne bevilges både til grundforskning, klinisk forskning med en tværfaglig tilgang og epidemiologisk funderet forskning. Kvalificerede ansøgere har erhvervet ph.d.-graden inden for de seneste 5 år. 

Vi støtter skolarstipendier til studerende, der får mulighed for at prøve kræfter med forskningen under studiet. Derudover støtter vi større nationale og tværfaglige projekter

Vi modtager gerne løbende ansøgninger vedrørende større nationale og tværfaglige projekter. Læs mere om de to områder nedenfor:

Postdoc til yngre øjenforskere

VELUX FONDEN tilbyder igen i 2017 et antal postdoc-stipendier inden for øjenforskning. Stipendierne skal udvikle og fastholde kompetente forskere i starten af deres selvstændige forskerkarriere.

Deadline for ansøgning var 7. februar 2017. Der er modtaget ni ansøgninger. Tak for interessen.

Vi forventer, at opslaget også bliver gentaget senere i 2017 med ansøgningsfrist i starten af 2018.

Se det seneste opslag og krav til ansøgning.

 

Skolarstipendium til unge øjenforskere

VELUX FONDEN udbyder et antal skolarstipendier til unge øjenforskere. Skolarstipendierne er målrettet medicinstuderende, der  kan bruge det i et forskningsår ved et af de danske universiteters medicinske fakulteter.

Skolarprojektets hovedtema skal være perspektivrig øjenforskning og projekter, der er drevet af høj relevans for øjenforskningen. Under dette tema kan både basalforskning og kliniske projekter komme i betragtning, ligesom tværfaglige projekter også kan ansøge om støtte.

Skolarprojektet må gerne være sammenhængende med den studerendes speciale.

Ansøgningsfrister i 2017:

  • torsdag den 20. april 2017 - med forventet projektstart i efterårssemesteret 2017
  • tirsdag den 5. september 2017 – med forventet projektstart i forårssemesteret 2018

Vi forventer at slå programmet op igen i november 2017.

Læs mere om stipendiet og krav til ansøgningen.

Større nationale øjenprojekter

VELUX FONDEN støtter nationale projekter, hvor der samarbejdes mellem flere fagområder samt afdelinger og institutter i Danmark. Med støtte til større projekter ønsker fonden at fremme projekter af strategisk karakter, hvor der arbejdes over enkeltprojekter og med en samlet overordnet idé.

Ansøgninger modtages og behandles løbende.
Har du en ide til et større nationalt projekt så kontakt os endelig for en indledende afklaring

Jakob Vennike Nielsen er postdoc og har modtaget støtte fra vores satsning på yngre øjenforskere

Den 25-årige øjenforsker Lars Boberg har modtaget et skolarstipendium

Skyldes grøn stær udelukkende forhøjet tryk i øjet?

Hvilken rolle spiller megalin for nærsynethed?

 
Kontakt os