VELUX FONDEN støtter både yngre og ældre forskeres arbejde indenfor øjenforskning 
 

At støtte øjenforskning er nøje beskrevet som et prioriteret område i VELUX FONDENs fundats, og vi har derfor støttet området i mange år. VELUX FONDEN har igennem årene bevilget midler til en bred vifte af øjenprojekter, som spænder fra basal laboratorieforskning, epidemiologiske studier til kliniske studier.

Formålet er at støtte perspektivrig øjenforskning af høj forskningsmæssig kvalitet samt projekter af høj relevans for øjenforskningen. Desuden er det fondens mål at støtte forskere og praktikere, der i tæt samarbejde gennemfører og formidler forsknings- og praksisbaseret viden, som er til gavn for patienterne, sundhedssektoren og beslutningstagerne på øjenområdet.

VELUX FONDEN tilbyder igen i 2018 et antal postdoc-stipendier indenfor øjenforskning. Stipendierne skal udvikle og fastholde kompetente forskere i starten af deres selvstændige forskerkarriere. Stipendierne bevilges både til grundforskning, klinisk forskning med en tværfaglig tilgang og epidemiologisk funderet forskning. Kvalificerede ansøgere har erhvervet ph.d.-graden inden for de seneste 5 år. 

Vi støtter skolarstipendier til studerende, der får mulighed for at prøve kræfter med forskningen under studiet. Derudover støtter vi større nationale og tværfaglige projekter. Vi modtager gerne løbende ansøgninger vedrørende større nationale og tværfaglige projekter. 

Postdoc til yngre øjenforskere

VELUX FONDEN tilbyder igen i 2018 et antal postdoc-stipendier indenfor øjenforskning. Stipendierne skal udvikle og fastholde kompetente forskere i starten af deres selvstændige forskerkarriere.

Deadline for ansøgning er den 7. februar 2018 kl. 12.00. 

Læs det fulde opslag og krav til ansøgning

Skolarstipendium til unge øjenforskere

VELUX FONDEN udbyder et antal skolarstipendier til unge øjenforskere. Skolarstipendierne er målrettet medicinstuderende, der  kan bruge det i et forskningsår ved et af de danske universiteters medicinske fakulteter.

Skolarprojektets hovedtema skal være perspektivrig øjenforskning og projekter, der er drevet af høj relevans for øjenforskningen. Under dette tema kan både basalforskning og kliniske projekter komme i betragtning, ligesom tværfaglige projekter også kan ansøge om støtte.

Skolarprojektet må gerne være sammenhængende med den studerendes speciale.

Ansøgningsfrister i 2018:

  • onsdag den 18. paril 2018 - med forventet projektstart i efterårssemesteret 2018
  • onsdag den 5. september 2018 – med forventet projektstart i forårssemesteret 2019

Læs mere om stipendiet og krav til ansøgningen.

Større nationale øjenprojekter

VELUX FONDEN støtter nationale projekter, hvor der samarbejdes mellem flere fagområder samt afdelinger og institutter i Danmark. Med støtte til større projekter ønsker fonden at fremme projekter af strategisk karakter, hvor der arbejdes over enkeltprojekter og med en samlet overordnet idé.

Ansøgninger modtages og behandles løbende.
Har du en ide til et større nationalt projekt så kontakt os endelig for en indledende afklaring

Aktuelle opslag

Postdoc-stipendier til øjenforskere

Ansøgningsfrist 7. februar 2018 kl. 12.00

Skolarstipendier til medicinstuderende

Ansøgningsfrist: 18. april 2018 og igen 5. september 2018.

Eksempler på projekter, vi har støttet

Jakob Vennike Nielsen er postdoc og har modtaget støtte fra vores satsning på yngre øjenforskere

Den 25-årige øjenforsker Lars Boberg har modtaget et skolarstipendium

Skyldes grøn stær udelukkende forhøjet tryk i øjet?

Hvilken rolle spiller megalin for nærsynethed?

 
Kontakt os