VELUX Stiftung, Schweiz

Fonden er stiftet i 1980. Bevilgede 49,8 mio. kr. i 2016.
Fonden støtter forskning indenfor sund aldring, dagslys og mennesker, dagslys og mennesker, dagslys og natur, dagslysteknologi og øjenforskning. De støttede projekter skal dels kunne adressere problemstillinger indenfor videnskab eller i samfundet, og dels kunne bidrage til løsninger af disse problemstillinger.

www.veluxstiftung.ch

V. Kann Rasmussen Foundation, USA

Fonden er stiftet i 1991. Bevilgede 38,3 mio. kr. i 2016.
Fonden har som primært formål at støtte miljømæssige projekter indenfor biodiversitet, klima og bæredygtig produktion og forbrug. Fonden fokuserer geografisk på projekter i USA og mindre internationale initiativer. Fonden yder desuden støtte til sociale formål i Greenwood, South Carolina, hvor VELUX har produktions- og salgsselskaber.

www.vkrf.org

Medarbejderfonden for VKR Gruppen

Fonden er stiftet i 1991 af VILLUM FONDEN. Bevilgede 7,9 mio. kr. i 2016.
Fonden yder støtte til VKR Gruppens medarbejdere indenfor forskellige områder, først og fremmest i forbindelse med:

Ulykke eller sygdom
Medarbejdernes børns uddannelse
Almennyttige formål i geografisk nærhed af VKR Gruppens selskaber.

www.employeefoundation.com