VELUX FONDEN vil fremme samarbejde mellem humanvidenskabelig forskning og praksis inden for social-, aldrings- eller miljøområdet. Vi har afsat op til 30 mio. kr. til bevillinger i 2018. 

Den ’menneskelige faktor’ spiller en afgørende rolle i en række af samfundets store udfordringer og de mulige løsninger på dem.

VELUX FONDEN vil derfor med omdrejningspunkt i den humanvidenskabelige forskning fremme ligeværdige samarbejder mellem forskere og praksisaktører inden for social-, aldrings- eller miljøområdet, der alle er væsentlige uddelingsområder i fondens almennyttige virke. Ved formulering og gennemførelse af projekter kan fagpersoner fra praksis bidrage med indsigt i de presserende problemstillinger, hverdagslivets betingelser og de systemisk og organisatorisk oplevede muligheder og barrierer inden for social-, aldrings- eller miljøområdet. De humanvidenskabelige forskere kan bidrage med forskningsbaseret udvikling af en dybere og bredere indsigt i de udfordringer, de tre områder står overfor, og kan være med til at pege på nye erkendelser og løsninger til gavn for samfundet.

Denne samfundsmæssige værdiskabelse ønsker VELUX FONDEN at styrke og synliggøre gennem bevillinger til tværgående, tæt integrerede forsknings- og udviklingsprojekter, hvor fondens mangfoldighed af uddelingsområder bliver afsæt for en særlig mulighed for at støtte samarbejder og videnspredning mellem forskellige sektorer i samfundet til gavn for borgerne.

Se aktuelle opslag her:

Der er i øjeblikket ingen aktuelle opslag. Se seneste invitation til ansøgninger her (bemærk, at ansøgningsfristen var de 28. marts 2017).

Læs artikel om tankerne bag VELUX FONDENs tværgående program

Seks projekter i 2017

I 2017 uddelte vi 28 mio. kr. til seks tværgående projekter. Dem kan du læse mere om her.

Syv projekter i 2016

I 2016 uddelte vi 34,2 mio. kr. til syv tværgående projekter. Dem kan du læse mere om her.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os. Vi vil altid gerne tage en uddybende snak om et muligt projekt. 

Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programansvarlig, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07