Fokus på miljøet i det danske hav

Vi ønsker at bidrage til en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af havets ressourcer.

Ideer er velkomne - lad os tage en indledende snak
Vi opfordrer derfor forskellige typer af organisationer og aktører til at indgå samarbejde eller partnerskaber om at iværksætte nytænkende miljøprojekter, der kan forbedre det danske havs miljøtilstand. Vi er nysgerrige og åbne for nye ideer. Du kan finde vores kontaktinformation nedenfor.

Havmiljøets sande tilstand
I Danmark har vi havet tæt på. Faktisk kan man ikke komme længere end 52 km væk fra den nærmeste kyst, og kystlinjen spænder over mere end 7.000 km, hvilket gør den til en af de længste kyststrækninger i Europa. Havet bliver flittigt brugt til kajaksejlads og andre rekreative aktiviteter, og Danmark har stærke marine erhverv.

Alligevel er de færreste danskere opmærksomme på, hvad der sker under havoverfladen.

Ifølge rapporten ’Status og muligheder for det danske hav’ opfylder 95 % af de danske kystvande ikke målsætningen om god miljøtilstand. Det skyldes blandt andet, at havets ressourcer ikke altid bliver udnyttet miljømæssigt forsvarligt. Desuden er havet påvirket af forureningen fra andre lande, af klimaforandringer og af invasive arter, som udfordrer de eksisterende økosystemer. 

Vi ønsker at støtte projekter, der kan bidrage til et dansk havmiljø i balance. Havets ressourcer bør udnyttes forsvarligt, så havet igen har et sundt økosystem og samtidig udgør et mangfoldigt grundlag for indtægter og oplevelser.

Hvad støtter vi?

Vi prioriterer nytænkende projekter med en positiv miljøeffekt, der samler viden og interessenter på tværs. Det kunne fx være ved at:

  • skabe øget bevågenhed om det danske hav
  • levere strategiske analyser på tværs af interesserne i havet
  • iværksætte konkrete demonstrations- eller pilotprojekter
  • sætte fokus på de markeds- og erhvervsmæssige strukturer, der påvirker det danske havmiljø
  • sætte fokus på eksternaliteter og prissætning.

Hvem kan søge?

Vi støtter innovative, langsigtede og skalerbare projekter – gerne som partnerskab mellem flere aktører - der vil bidrage til at gøre Danmark til et mere bæredygtigt land. 

Rapporten 'Status og muligheder for det danske hav'

 

 

 
Projekter, vi allerede har støttet
’Et hav af muligheder’

Plastaffald i havet er et tiltagende problem for dyr, økosystemer, turisme og erhverv. Gennem utraditionelle partnerskaber, nye og grønne forretningsmodeller, grøn teknologiudvikling, adfærdspåvirkning samt formidlingsaktiviteter vil projektet frembringe resultater og løsninger, der vil ændre på den uholdbare situation, at plastaffald i dag ender i havmiljøet.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN bevilgede i 2015 en fælles bevilling på 8,9 millioner kroner til projektet ’Et hav af muligheder’, der gennem en række forskellige tiltag skal undersøge og reducere plastforureningen i havet. Bag projektet står de to NGO’er Plastic Change og Det Økologiske Råd samt brancheorganisationen Plastindustrien.

Følg med hos Plastic Change

Læs mere om projektet her.

 
'Naturgenopretning af fem forsvundne stenrev'

Sten, som ligger på havbunden eller i bunker som stenrev, kaldes “havets oaser”. De er livsvigtige levesteder for havets mange dyr og planter, som har brug for stenene som skjulesteder og opholdssted. I dag er der kun fem pct. af de sten på havbunden, som var der for 200 år siden. 

I december 2015 modtog Foreningen Als Stenrev 10,4 mio. kr. fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN til projektet ”Naturgenopretning af fem forsvundne stenrev”. 

Foreningen vil gennemføre en naturgenopretning af fem forsvundne stenrev i havet omkring Als samt etablere et formidlingsrev ved Sønderborg Strand, der kan tilgås af folk i alle aldre uden dykkermæssig erfaring. Store sten på havbunden er en mangelvare i Danmark. Igennem tiderne er der nemlig hentet store mængder af sten op af farvandene for at bruge dem til for eksempel havnebyggerier og moler.

Læs mere om 'Revets dag' ud for Sønderborg Slot.

Læs mere om projekt 'seks nye stenrev ved Als'.

 

'Naturskånsom fisk - fra hav til tallerken'

Der er behov for, at fiskeri sker med respekt for natur, fiskere og forbrugere og tæt på afsætningsmarked og beslutningstagere. En vej kan være naturskånsomt fiskeri i Danmark med fokus på fiskeriet ud fra Sjællands kyst. 

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har sammen med blandt andet Fiskerikajen og WWF Verdensnaturfonden modtaget knap 8 mio. kr. fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN til at gennemføre et stort projekt til gavn for alle Danmarks kystfiskere. Projektet løber indtil 2019.

Der er tale om et nyt og unikt partnerskab på tværs af sektorer. Partnerskabet skal i fællesskab arbejde for en bedre logistik og pris for kystfiskernes fangster, sikre Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri større politisk gennemslagskraft samt formidle de natur- og miljømæssige fordele, der er ved det naturskånsomme kystfiskeri. Den praktiske del starter ved Langø på Lolland med planer om opskalering til hele landet.

Læs mere om projektet

'Jammerbugt i balance'

Der er behov for at udvikle et bæredygtigt fiskersamfund og vise, hvordan man i fællesskab kan tage ansvar for omstilling til naturskånsom anvendelse af et naturrigt havområde i Skagerrak. 

I december 2015 modtog Han Herred Havbåde 4 mio. kr. til projektet ”Jammerbugt i balance” fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN. 

I praksis vil projektet udvikle firkløvertankegangen indenfor bæredygtighed – det sociale, det miljømæssige, det kulturelle og det økonomiske. Dermed vil projektet udvikle og udvide den bæredygtige brug af havets ressourcer.

Læs mere om projekt 'Jammerbugt i balance'.

'Baltic Sea Recovery Programme'

Ved at gennemføre en Østersø ekspedition, vil det være muligt at indsamle dokumentation om bla. og biodiversitet og udbygge forslagene vedr. marine beskyttede områder.

I maj 2012 modtog Oceana 5,9 mio. kr. til projektet ”Baltic Sea Recovery Programme”, og de gennemførte ekspeditionen i sommeren 2012
 

Læs mere om Oceanas arbejde.

Artikel: Fremtidens landbrug kan gøre større samfundsnytte

Kontakt os, hvis du har en idé til et projekt

Vi vil altid gerne tage en uddybende snak om et muligt projekt, så ring eller skriv hvis du vil fortælle os om en projektidé.

Helene Bjerre-Nielsen
Fondsrådgiver, programansvarlig, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 51 77 94 55
Mikkel Klougart
Fondsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 28 36 74
Conni E. Cederholm
Projektkoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 82 75 62