VELUX FONDEN opmuntrer ældre mennesker til at gøre en aktiv indsats, når deres erhvervsmæssige virke ophører. Det er et af fundatsens vigtigste formål, og det lå stifteren meget på sinde.

Fondens bevillinger til aktive ældre favner bredt. Individuelle ældre og grupper af ældre (minimum 60 år og ikke erhvervsaktive), der udfører samfundsnyttige aktiviteter, kan søge om midler fra fonden. 

Tjekliste - inden ansøgning

  • Beskrivelse og et konkret og specificeret budget
  • Oversigt med navne og alder på de pensionerede ældre, der gør en særlig aktiv indsats samt en beskrivelse af deres aktiviteter
  • Foreningens vedtægter og seneste årsregnskab
  • Oplysning om hvilken organisation og hvilket CVR-nummer en evt. bevilling kan udbetales til, og om organisationen er momsregistreret
  • Har ansøger tidligere modtaget en bevilling fra VELUX FONDEN, og om du/I har søgt andre fonde og med hvilket resultat

Gerne flere partnerskaber

Herudover er vi særligt fokuserede på ’ældre hjælper ældre’, hvor ressourcestærke ældre indbyder andre ældre til forskellige fælles aktiviteter. Ligeledes arbejder fonden med at etablere partnerskaber med landsdækkende organisationer, og her er sigtet at møde de aktive ældre gennem organisationerne og deres specifikke formål.

Vi støtter en række forskellige ældreprojekter - fx bogudgivelser, etablering af spinningcentre for ældre, roaktiviter samt IT-læringscentre.

Aktive ældre - hvem, hvordan og hvornår?

Læs vores vejledning, hvis du vil søge støtte.

Hent

Sådan arbejder vi
VELUX FONDENs sekretariat modtager hvert år et stort antal ansøgninger fra aktive ældre, fx ældre enkeltpersoner eller mindre grupper af ældre.

Vi skelner mellem, om en ansøgning er over eller under 150.000 kr., da de gennemgår hver sin sagsbehandling.

ANSØGNINGER UNDER 150.000 KR.

Sekretariatet i VELUX FONDEN har kompetence til at anbefale bevillinger under 150.000 kr., som fondens bestyrelsesformand herefter kan tilslutte sig og dermed bekræfte bevillingerne.

Bevillingerne dækker typisk udgifter forbundet med aktiviteterne, dvs. fx trykomkostninger, indkøb af spinningcykler, robåde og værktøj osv..

Svartiden er typisk et par måneder.

ANSØGNINGER OVER 150.000 KR.

Ansøgninger fra ældre, hvor der søges om støtte på over 150.000 bliver altid behandlet af fondens bestyrelse, der mødes seks gange årligt.

Bevillinger kan fx være renoveringer og større anskaffelser.

Svartiden er typisk 2-6 måneder.

Se eksempler på vores støtte til aktive ældre:

’Aktiv af natur’ skaber nye veje til naturen

Frivillige naturplejere i Fugleværnsfonden

VELUX FONDEN har i 2013 bevilget 75.000 kr. til Fugleværnsfonden.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål:

Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programansvarlig, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35