Sociale indsatser

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN støtter sociale projekter i Danmark og i udlandet.

Sociale indsatser i Danmark
VELUX FONDEN støtter sociale projekter i Danmark.
Sociale indsatser i udlandet
VILLUM FONDEN støtter sociale projekter i Central- og Østeuropa.