Kultur og samfund

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN støtter projekter, som relaterer sig til kultur og samfund.

Børn, unge og naturvidenskab
Nyt uddelingsområde i VILLUM FONDEN med fokus på at øge børn og unges tekniske og naturvidenskabelige dannelse, interesse og kompetence.
Museumsprogram
VELUX FONDEN prioriterer i dag sine midler på området til et særligt museumsprogram under det humanvidenskabelige område, der støtter forsknings- og formidlingsprojekter på landets museer.
Øvrige projekter
VILLUM FONDEN støtter kunstneriske og kulturelle projekter i form af renovering eller nybygning af kulturinstitutioner og i form af større projekter til over fem millioner. Fonden prioriterer også fra tid til anden større, nationale projekter.