Kultur og samfund

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN støtter projekter, som relaterer sig til kultur og samfund.

Kultur
Vi har gennem mange år prioriteret bevillinger til museumsverdenen.
Samfund
VILLUM FONDEN støtter kunstneriske og kulturelle projekter, fortrinsvis i form af renovering eller nybygning af kulturinstitutioner.